2024-05-29 Blogg

Hur vet man att ett försäkringsbolag är seriöst?

En vanlig fråga till oss är om man vågar välja ett visst försäkringsbolag. Kommer de att betala ut ersättning om något händer? Vår bloggare Gustav har ställt de viktiga frågorna och skapat en checklista.

Det finns några sätt att avgöra om ett försäkringsbolag är mer eller mindre seriöst. Här är en enkel checklista du kan följa. Och kom ihåg, är du osäker så kontakta oss för fler tips!  

Du kan också lyssna på Försäkringspodden som fördjupar sig i ämnet.

1.   Finns det tillstånd och en försäkringsgivare?

De mest oseriösa försäkringsbolagen är de som inte har tillstånd, vilket definitionsmässigt utgör en oseriös verksamhet. Kanske handlar det även om att de påstår att de säljer en försäkring, men att det inte är det utan i stället är en garanti (läs tidigare inlägg ”Bara för att något kallas försäkring behöver det inte vara det”).

Ett tillstånd ska alltid finnas hos försäkringsgivaren, dvs den som ”står bakom” försäkringen, är den som betalar ersättning och är den egentliga avtalsparten. Notera att försäkringsgivaren ofta heter något annat än det varumärke eller namn som försäkringarna säljs under. Försäkringsgivaren bör ha sitt organisationsnummer lätt tillgängligt så att du kan kolla upp tillståndet.

För att kontrollera om ett företag har tillstånd, går du till finansinspektionens företagsregister. Kom ihåg att söka på försäkringsgivarens namn eller organisationsnummer, där ju tillståndet finns. 

2. Säljer de försäkringar som behövs, med rimligt innehåll och skydd?

Inget seriöst försäkringsbolag kan sälja oseriösa försäkringar! Ett ålderdomligt uttryck är: ”av frukten känner man igen trädet” och det stämmer nog här. Säljer bolaget enbart självriskförsäkringar, produktförsäkringar, nyckelskydd, ID-skydd, dvs sånt man utan problem kan, eller borde, prioritera bort? Konsumenternas behov av produktförsäkringar är litet och ofta behövs de inte. Att sälja försäkringar som är onödiga, särskilt med goda vinstmarginaler och låg återbetalningsgrad, gör att företaget lutar åt det oseriösa hållet. Finansinspektionen har t.ex. en rapport: Behövs tilläggs- och produktförsäkringar? 

Försäkringar som har låg återbetalningsgrad, mycket låga ersättningsbelopp, eller omfattande undantag, är i riskzonen som oseriösa. När försäkringarna, eller försäkringsbolagen, inte är med i våra jämförelser kan det vara en indikation att något är fel, men det behöver inte vara det.

3. Har de ok kundbetyg, i alla fall inte usla?

Förutom försäkringarnas innehåll är företagets bemötande och hantering viktig. Om du har rätt till ersättning, men i praktiken inte får ut den, är försäkringen inte till mycket hjälp.

Den viktigaste källan till bedömning av kundnöjdhet är SKI (Svenskt kvalitetsindex). Tyvärr kan du inte se hur betygen är per bolag, för de kunder som haft en skada, utan betyget gäller alla kunder i bolaget. Om bolaget saknas i SKI är andra sätt att fånga upp kundrecensioner extra viktiga. Du kan t.ex. använda Trustpilot, Bazaarvoice och Google-recensioner. Här ska du dock, precis som alltid, vara skeptisk och ha ett kritiskt förhållningssätt. Ett dåligt betyg kan bara handla om att bolaget inte jobbar aktivt med den (recensions-)kanalen men så klart också ha ett stort värde. Notera att några försäkringsbolag som hamnar högt i SKI har fått riktigt dåliga betyg hos Trustpilot.

4. Din egen erfarenhet? Och går de att nå?

Kundbetyg är historia och kan avspegla hur försäkringsbolaget fungerade förut och är också andras bedömningar. Hur är dina egna erfarenheter? Är du osäker på ett bolag, testa att kontakta dem! Finns det en kundtjänst och hur fungerar den? Särskilt i ett läge där du funderar på att byta bolag så är det helt rätt att bli skeptisk till ett bolag om de är svåra att nå eller ha att göra med.

5. Finns det relevant information i förköpsinformation och villkor? Är den begriplig?

Kort och gott ska försäkringsbolagen ha bra information! Vad köper man för sorts försäkring, och av vem? Klara varningssignaler är om de har direktöversatta villkor från tyska, engelska eller andra språk (ibland lyser det igenom). Det kan måhända vara ett seriöst bolag i Europa men om de inte har koll på svenska förhållanden och lagstiftning så kan det bli oseriöst här.

Du ska också lätt kunna se vilken försäkringsgivare du ingår avtal med, både i förköpsinformationen och villkoren. Viktig, central, information, ska aldrig utelämnas och det är faktiskt en orsak till att vissa bolag inte finns med i våra jämförelser. Det förekommer också att bolag inte har med uppgifter om vanliga självrisker. Saknas viktiga uppgifter kommer vi inte att ta med bolagen eller deras produkter i jämförelserna. De går då inte heller att poängbedöma.

6. Finns det klagomål på företaget hos myndigheter?

Om ett bolag har fått många klagomål till myndigheter, som Konsumentverket, är det en varningssignal. Du kan faktiskt söka på bolagsnamnet i Konsumentverkets Diarium och det kan vara intressant läsning. Notera att du bör ställa klagomålen i relation till företagets marknadsandel och om små och nystartade försäkringsbolag då har många klagomål är det något som sticker ut. Och är något företag med på ”svarta listan” så bör du undvika det till varje pris OBS! Här ska du söka på namnet på försäkringsbolaget eller varumärket, inte försäkringsgivaren.

7.  Är bolaget anslutet till nämnder?

Om du kollar upp en personförsäkring är det en viktig faktor om försäkringsbolaget har anslutit sig till de omprövningsmöjligheter som normalt finns, eller inte. Om du som konsument kan gå till Personförsäkringsnämnden (PFN) är det ett extra skydd eftersom du får en kostnadsfri omprövning.  Se här vilka bolag som är anslutna.

Att ett bolag följer avgöranden i allmänna reklamationsnämnden (ARN) och PFN är också viktigt.

8. Andra faktorer som kan tyda på brist på seriositet:

Till sist en liten uppräkning av annat som kan, men inte måste, vara viktigt i avgörandet om ett företag är seriöst eller inte:

  • Skickar företaget ut erbjudanden som ser ut som fakturor – inte så seriöst.
  • Är företaget med i våra jämförelser? Om inte, kan det vara en varningssignal. Eller så är de för små och nya.
  • Hur länge har de funnits? Ett nystartat företag kan vara mer oseriöst om de inte hittat rutinerna.
  • Vilka är ägare till försäkringsbolaget, och har de en god historik?
  • Klagomål till oss? Är du osäker kan du kontakta oss om vi känner till bolaget.
  • Vad säger företaget om konkurrenter? Om du tänker byta försäkring till ett bolag som svartmålar sina konkurrenter bör du vara skeptisk, eller åtminstone undersöka om det stämmer.

Och gäller för övrigt din fråga inte ett försäkringsbolag, utan en förmedlare, kan de också behöva ha tillstånd, vilket man då också kan kontrollera att det finns i Finansinspektionens register. 

Förhoppningsvis har inlägget gett lite tips på hur du kan avgöra ett bolags seriositet. Du är också högst välkommen att höra av dig till oss om du har frågor. Vi kommer inte rekommendera något visst försäkringsbolag men kan ge tips och stöd i hur du kan tänka.

 

Hej och kul att du hittat till bloggen! Jag heter Gustav Jonsson, och är jurist och pensionsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Genom bloggandet hoppas jag kunna dela med mig av personliga reflektioner och nyttiga tankar kring allt inom försäkring. Privat lever jag ett ganska stillsamt liv. Stora intressen, förutom försäkring, är ekonomi, musik och sport.