2024-05-16 Nyhet

Små sänkningar av snitträntorna men historiskt stora kostnadsökningar

Bankernas snitträntor på bolån sjönk något i april. Det visar den senaste redovisningen av boräntor hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Trots det är konsumenternas kostnader historiskt höga.

En jämförelse av tiotalet bankers snitträntor i april visar ett genomsnitt på 4,72 % för 3-månadersräntan och 3,88 % för 3-årsräntan. 

En titt bakåt visar vilka stora kostnadshöjningar de ökade boräntorna har medfört för bolånekunderna. Ett genomsnitt av tio bankers snitträntor i april 2021, 2022, 2023 och 2024 ger följande räntesatser och räntekostnader i kronor, räknat på ett bolån på 2 miljoner kr.

2021
3 månader       1,44 %               2 400 kr/månad
3 år                    1,28 %               2 133 kr/månad

2022
3 månader       1,39 %               2 317 kr/månad
3 år                    2,37 %               3 950 kr/månad

2023
3 månader       3,99 %               6 650 kr/månad
3 år                    4,33 %              7 217 kr/månad

2024
3 månader       4,72 %               7 867 kr/månad
3 år                    3,88 %               6 467 kr/månad

 

Förhandla om räntan?

Många experter uppmanar konsumenter att förhandla om sin bolåneränta och att spela ut bankerna mot varandra för att få den bästa räntan. Alla konsumenter har inte de lån och de förutsättningar som behövs för att få de högsta rabatterna, men för de flesta kan en kontakt med banken leda till en bättre bolåneränta. Det viktigaste rådet för att få en bättre ränta är att ta initiativet till en diskussion med banken.

Några fler tips:

  • Ta reda på snitträntorna i din bank och jämför din ränta med vad bankens ”genomsnittskunder” har fått.
  • Kontakta banken och be om ett erbjudande.
  • Fråga banken om det finns något du kan göra för att få en bättre ränta, exempelvis samla ditt sparande i banken
  • Är du inte nöjd med vad din bank erbjuder – kontrollera vilka räntor ett par andra banker erbjuder eller be om konkreta erbjudanden
  • Be om ett så kallat amorteringsunderlag från din nuvarande bank om du är beredd att byta bank. Allt annat som krävs för att flytta ditt lån tar den nya banken hand om.

Jämför bankernas boräntor och snitträntor här.