2024-06-28 Nyhet

Skydda ditt hus från skyfall och översvämning

Nu drabbas delar av Sverige av skyfall eller kraftiga regn. Om du råkar ut för översvämning kan du som husägare få ersättning från villaförsäkringar och andra boendeförsäkringar, men med vissa begränsningar. Vi tipsar om hur du minskar risken för skador på ditt hus och förklarar hur försäkringarna gäller.

Skyfall, som är vanligast under juli och augusti, orsakar många skador på fastigheter.

I vår guide har byråns exeperter på boendeförsäkringar sammanställt viktiga tips. Några av de viktigaste är:

Minska risken för skador

  • Förvara inte lös egendom på golvnivå i källaren, använd hyllor och lägg värdefulla saker högt upp.
  • Kontrollera regelbundet att dörrar och fönster under eller nära marknivå är täta.
  • Se till att hängrännor och stuprör fungerar. Rensa från löv och grenar.
  • Kontrollera regelbundet husets tak och leta efter möjliga skador och problem. Välrenommerade takfirmor brukar ofta erbjuda rådgivning och behovsanalys.
  • Kontrollera dräneringen runt huset regelbundet, till exempel vart tionde år.

Läs mer i vår guide Före, under och efter en översvämning - en guide för husägare