2024-01-24 Nyhet

Tips till husägare - Inför, under och efter en översvämning

Snösmältning och regn skapar problem för många husägare som riskerar att drabbas av översvämningar. Läs vår guide om hur försäkringen gäller vid översvämningar och hur du kan minska risken för skador

Du kan få ersättning för översvämning i villan eller fritidshuset efter skyfall, om det regnar minst 1 mm/minut eller 50 mm/dygn eller om vatten rinner in i huset från stigande sjö eller vattendrag i närheten.

- Det krävs att vatten rinner in i huset från markytan genom en ventil, dörröppning eller fönster, eller tränger upp genom en avloppsbrunn. Skador som däremot uppstår på grund av dålig dränering ersätts inte. Skador som drabbar tomtmark, träd, växter eller växthus ersätts normalt inte heller, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

 Läs mer i vår guide till husägare: Inför, under och efter en översvämning