2024-02-02 Nyhet

Ny jämförelse av sjuk- och olycksfallsförsäkringar

Vilka skador och sjukdomar ersätts av en sjuk- och olycksfallsförsäkring? Hur långt upp i åldern går det att teckna en sådan försäkring och hur påverkas ersättningen av din ålder? Det är några av de saker du kan få svar på i vår nya jämförelse av sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

- Vårt främsta syfte med den nya jämförelsen är att lyfta fram viktigt innehåll i försäkringarna och visa hur olika diagnoser och skador ersätts, säger Håkan Carlsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

En sjuk- och olycksfallsförsäkring kan ge ersättning om du råkar ut för ett olycksfall eller om du får en allvarlig sjukdom som omfattas av försäkringen. De viktigaste delarna i försäkringen är invaliditetsersättning och diagnosersättning vilket också redovisas i jämförelsen.

-  Försäkringarna gäller olika länge. Där ser vi stora skillnader mellan olika försäkringsbolag. Vissa försäkringar upphör vid 55 år medan andra upphör först vid 67 år. Din ålder kan också påverka den ersättning du kan få. I några fall sänks ersättningen redan från 55 års ålder, säger Jenny Sparring, jurist på konsumenternas Försäkringsbyrå.

- Jämförelsen visar också att priset på din försäkring påverkas av dels din ålder, dels det försäkringsbelopp du har valt. Samtidigt ger ett högre försäkringsbelopp också högre ersättning, fortsätter Jenny.

Om du håller på med extremsporter som exempelvis off-piståkning, klättring eller dykning kan du se hur försäkringarna ersätter skador till följd av det. Ett försäkringsbolag undantar alla sådana skador medan andra bolag ersätter dem.

Vilka diagnoser ersätts?

Vissa försäkringsbolag räknar upp de diagnoser du kan få ersättning för. Andra räknar i stället upp de diagnoser du inte kan få ersättning för. Vissa sjukdomar ersätts som medicinsk invaliditet medan andra ersätts som en diagnosförsäkring. I vår jämförelse kan du se hur de olika diagnoserna ersätts.

 - Det är inte helt enkelt att få en överblick av hur olika diagnoser ersätts men med hjälp av vår jämförelse hoppas vi att det ska bli enklare, avslutar Håkan Carlsson.

Jämför sjuk- och olycksfallsförsäkringar som du kan teckna själv.

Försäkringspodden

Lyssna även på det senaste avsnittet av Försäkringspodden: Avnitt 33. Ny jämförelse av sjuk- och olycksfallsförsäkring.