2024-04-10 Nyhet

Något lägre snitträntor i mars

Nu hittar du bankernas genomsnittsräntor för mars månad i Konsumenternas Bank- och finansbyrås jämförelse av bolåneräntor. Jämfört med februari är dock skillnaderna små. 

Flera banker redovisar lägre snitträntor i mars jämfört med i februari. Till exempel är det 3-månadersräntor och 2-årsräntor som blivit lägre. Samtidigt har vissa banker högre snitträntor än förra månaden.  

- När snitträntorna blir lägre innebär det i praktiken att enskilda kunders bolåneräntor också blivit det. Då kan det löna sig att förhandla med din bank eller den bank som har den lägre snitträntan, säger Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

- Om din boränta blir 0,25 procentenheter lägre innebär det att kostnaden för ett lån på 2 miljoner kr blir 5 000 kr lägre på ett år före skatteavdrag, summerar Eva Lindström.

Byta bank för ditt bolån?

Om du skulle vilja byta bank för ditt bolån finns det flera viktiga saker att tänka på. Läs vår Checklista för att flytta ditt bolån.

Rörlig eller bunden ränta?

En vanlig fråga för den som ser över sitt bolån, eller funderar på att byta bank, är vad som är bäst – rörlig ränta eller bunden?

Fördelen med att ha rörlig ränta (3-månadersränta) är att du är flexibel. Du kan med kort varsel lösa lånet och byta bank utan att behöva betala ersättning för att du bryter avtalet i förtid. Du kan också när som helst binda räntan på längre tid. Men å andra sidan vet du bara vad lånet kommer att kosta tre månader i taget. Var tredje månad kan banken ändra sin ränta och din ränta följer då med.

Fördelen med att ha längre bindningstider är att du vet vad hur mycket lånet kostar under hela bindningstiden. Nackdelen är att du blir mer låst. Du har som konsument alltid rätt att lösa ditt lån om du får ett bättre erbjudande och vill byta bank, men det kan kosta i form av så kallad ränteskillnadsersättning.

- Det går inte att säga vad som är bäst. Som konsument kan du inte veta hur räntorna kommer att utvecklas. Du måste själv bedöma vad som passar din egen ekonomi och situation, säger Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Jämför boräntor