2024-04-04 Nyhet

Att tänka på innan du köper djurförsäkring

Många djurägare har reagerat på att priset på djurförsäkringar har ökat. I ett inslag i Nyhetsmorgon i TV4 förklarar Stefan Thelenius varför man ska välja djurförsäkring med omsorg.

Det är dyrt att ha husdjur och en djurförsäkring kan vara till stor hjälp om ditt djur behöver veterinärvård. Men samtidigt är det många konsumenter som hör av sig och är missnöjda med att priset på djurförsäkringar ökar. Det konstaterar Stefan Thelenius, som är specialist på djurförsäkringar på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Det finns flera faktorer som påverkar priset på djurförsäkringar, som till exempel djurets ras och var du bor. I inslaget betonar Stefan Thelenius vikten av att redan från start välja försäkring med omsorg då det kan vara riskfyllt att byta försäkring, i synnerhet om djuret har en sjukdomshistorik.

Se hela inslaget i TV4 : Tänk på detta innan du tecknar djurförsäkring

Läs mer om djurförsäkringar

Här kan du jämföra innehållet i olika djurförsäkringar