2023-10-02 Blogg

Du ska få ett skriftligt och väl motiverat beslut

Ibland är försäkringsbolagen dåliga på att ge konsumenter den information de har rätt till. Vår uppfattning är att man alltid har rätt att få ett skriftligt beslut, åtminstone när försäkringsbolaget nekar ersättning eller om det är oklart om du fått full ersättning. Beslutet ska också vara väl motiverat, gärna med hänvisning till försäkringsvillkoren.

Rätt till skriftligt beslut

Skriftligt betyder att beslutet ska vara mer än ett telefonsamtal - något som går att återkomma till och är i läsbar och varaktig form. Det kan vara

  • ett fysiskt brev
  • ett mejl
  • eller ett meddelande på mina sidor.

Om försäkringsbolaget säger att de vill ta beslutet via telefon, är det okej?

Ja, det kan vara ett sätt, men det bör kompletteras med ett vanligt beslut också. Du kan alltså gå med på ett förklarande samtal, men då under förutsättning att det är ett komplement och att du dessutom får ett skriftligt beslut.

Obs! En utbetalning är inte ett beslut i sig, eller i alla fall ett tillräckligt beslut. Det kan hända att du plötsligt upptäcker att pengar finns på kontot. Då kan man tänka att det var ju positivt, men du har inte fått någon motivering. Ett typexempel är att det kommer en utbetalning på t.ex. 10 000 kr för bestående besvär vid ett olycksfall. Men hur vet du om du ska vara nöjd med det?

Vad bygger vi vår uppfattning på?

Underlaget för vår uppfattning om att du har rätt till ett skriftligt och välmotiverat beslut är följande: Som en start säger Försäkringsavtalslagen 2 kap 1 § att informationen”…i den mån det är möjligt, lämnas i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för mottagaren.” Och framförallt har Svensk Försäkring (försäkringsbranschens organisation) i sin rekommendation Grundläggande principer för skadebehandling, punkt 12 skrivit att ”Beslut ska motiveras.”, vilket ju förutsätter att man får ett beslut.

Det finns också stöd för vår uppfattning också i bland annat Finansinspektionens (FI:s) föreskrifter där det sägs att ”…om svaret innebär ett avslag av eller endast delvis bifall till klagomålet, ska orsaken till detta framgå av svaret”.  

Hur mycket motivering krävs?

Förutom att beslutet ska vara skriftligt, ska det också vara ett motiverat beslut. Det framgår tydligt av grundläggande principer för skadebehandling (se ovan). Vad som är en tydlig motivering är dock inte alltid lika tydligt. Vår uppfattning är här att man bör få en förklaring vad det är i försäkringsvillkoren som gör att försäkringsbolaget säger nej, dvs vilka villkor är inte uppfyllda. Hur har till exempel beräkningarna gjorts om de kommit fram till att ersättningen blir 30 000 kr vid en vattenskada?

Medicinsk invaliditet – var är man på skalan?

I bedömningsfrågor som till exempel av medicinsk invaliditetsgrad, får bolaget gärna förklara ”var på skalan” man befinner sig. Att få 4 % ersättning är till exempel ganska bra om det högsta man kan få är 5 % för en viss typ av skador. Men om 50 % är max så är det snarare en låg ersättning. Under alla omständigheter ska du få mer motivering än att ett belopp sätts in på ditt bankkonto – hur ska du  annars veta om din ersättning är rätt?

Brister vid omprövning

Andra brister kan komma fram vid omprövning av beslut. Inte ovanligt är att en omprövning kommer fram till att ”vi ändrar inte vår bedömning” eller att ”beslutet står fast”. Mer det är ju mer ett faktum än en motivering av hur de kom fram till detta.

Får du inte en ordentlig motivering är det ett (starkt) skäl i sig till att överklaga beslutet ett steg till. Även om det inte ändras kan åtminstone grunderna för ett nej, om det nu ska vara ett nej, bli tydligare.

Så kan du klaga i ett försäkringsärende

Läs i vår guide hur du kan klaga i ett försäkringsärende.

I alla beslut från ett försäkringsbolag ska det också finnas en så kallad besvärshänvisning. Det är en beskrivning av i vilka steg du kan gå vidare med ditt klagomål om du inte är nöjd.

 

Hej och kul att du hittat till bloggen! Jag heter Gustav Jonsson, och är jurist och pensionsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Genom bloggandet hoppas jag kunna dela med mig av personliga reflektioner och nyttiga tankar kring allt inom försäkring. Privat lever jag ett ganska stillsamt liv. Stora intressen, förutom försäkring, är ekonomi, musik och sport.