2023-10-12 Nyhet

Sparräntorna höjs nu successivt

Nu hittar du de senaste räntorna på bankernas sparkonton i Konsumenternas Bank- och finansbyrås jämförelse. Du kan få en relativt hög ränta utan att behöva binda dina pengar. 

Sparkonton är fortfarande en vanlig sparform för många konsumenter, som inte vill utsätta sina besparingar för den risk som det trots allt innebär att spara i fonder eller värdepapper. På ett sparkonto kan du aldrig förlora mer än du satt in på kontot*, även om värdet av sparandet kan urholkas av framför allt inflationen.

Länge låg bankernas sparräntor inte långt över noll men nu kan du få ganska hög ränta från många banker och andra sparinstitut, även på konton där du har fria uttag och alltså inte binder räntan någon viss tid.

- När du jämför konton bör du också titta på hur ofta räntan på kontot betalas ut. Månadsvis utbetalning kan ge en något högre total avkastning i slutändan på grund av ränta-på-ränta-effekten, säger Pierre Ketola, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Läs mer i vår jämförelse av sparkonton

* Alla sparkonton vi jämför omfattas av den statliga insättningsgarantin. Garantin innebär att du får tillbaka dina insatta sparpengar om banken eller kreditmarknadsbolaget går i konkurs eller om Finansinspektionen av någon annan anledning beslutar att garantin ska tas i anspråk - dock högst 1 050 000 kr.