2023-10-24 Nyhet

Så gäller försäkringarna vid sprängdåd och bränder

Nästan dagligen rapporteras det om sprängdåd och anlagda bränder. Hemförsäkringar och andra boendeförsäkringar kan hjälpa dig som drabbas, både i ett akut skede och om du behöver återställa ditt hem. 

Skador på bostad och saker

- Om du drabbas av ett sprängdåd eller brand som skadar din bostad och dina saker har du ett bra försäkringsskydd genom dina boendeförsäkringar, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå.

En hemförsäkring ger ersättning för dina skadade saker. Skador på din bostad kan täckas av en bostadsrättsförsäkring eller villaförsäkring. Bor du i en hyresrätt ansvarar din hyresvärd för skador på bostaden.

Vid brandskador är bostadsrättsföreningen enligt lag skyldig att återställa din bostad till det skick den var i före skadan. Vid sprängdåd får du som bor i bostadsrätt istället ersättning från din bostadsrättsförsäkring men som vid andra typer av skador kommer du få betala en självrisk. Försäkringsbolagen gör också åldersavdrag om bostaden inte var helt ny. Det gäller även för saker som inte är nya.

Om du bor i villa täcker din villaförsäkring skador efter både sprängdåd och brand. Även här kan du få betala för självrisk och åldersavdrag.

Andra skydd i hemförsäkringen

Om du har fått stora skador på din bostad och inte kan bo där kan du genom hemförsäkringen få ersättning för merkostnader, till exempel för kostnader för en tillfällig bostad.

- Det här är en viktig del i hemförsäkringen. Vi ser att konsumenter som saknar hemförsäkring hamnar i en svår situation om de akut behöver lämna sin bostad och inte får hjälp att täcka sina merkostnader. Vid en sådan här traumatisk händelse kan du också få kristerapi genom din hemförsäkring, avslutar Anna-Karin Baltzari Danfors.

Läs mer om hemförsäkringar och andra boendeförsäkringar