2023-10-10 Nyhet

Nya boräntor på konsumenternas.se - många nära 6 procent

Nu hittar du de senaste räntorna i Konsumenternas Bank- och finansbyrås jämförelse av bolåneräntor. Jämför vad bankerna och bolåneinstituten tar för helt rörlig ränta och för räntor på upp till 10 års bindningstid.

Den nya jämförelsen speglar att bankerna höjer sina utlåningsräntor i takt med att Riksbanken höjer styrräntan. 

- Många långivares listräntor ligger nu nära eller över 6%, säger Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Men alla höjer inte lika mycket. Det lönar sig fortfarande att jämföra bolån, både inför att du ska ta ett nytt lån eller flytta ett befintligt bolån.

Så förhandlar du om din ränta

- Kontakta din bank och diskutera vilken ränta de kan ge dig, fortsätter Eva Lindström. Blir du nöjd med deras erbjudande är det bra om du får din nya ränta skriftligt och att det framgår hur länge den gäller.

Ligger din ränta högre än andras finns det all anledning att försöka få bättre villkor. Då börjar du med att jämföra andra bankers ränta och särskilt titta på genomsnitträntorna. De visar vad låntagarna faktiskt fått i ränta månad för månad. Där räknas alltså personliga rabatter med.

Vissa banker har fasta rabatter som framför allt bygger på hur stort lånet är och hur mycket bostaden är värd. Andra banker har individuella rabatter som beräknas på fler parametrar. Dem måste du kontakta för att få ett erbjudande.

Amorteringsunderlag krävs vid bankbyte

Har du fått bättre ränta från andra banker än vad din egen bank vill ge dig och är du beredd att byta bank? Beställ då ett amorteringsunderlag från din nuvarande bank. Den nya banken måste få ett sådant.

Den nya banken ser till att ditt gamla lån blir löst. Du kan behöva öppna ett konto i den nya banken som banken kan hämta betalningarna från, men för övrigt behöver du inte flytta över några tjänster om du i övrigt är nöjd med din gamla bank.

Se nya jämförelsen av boräntor här