2023-11-01 Nyhet

Jämför avgifter när du ska välja bank

När du ska välja ny bank är det bra att först jämföra olika bankers avgifter - särskilt avgifter på tjänster som är viktiga för dig och som du kanske utnyttjar ofta.

Banker tar ut avgifter för sina tjänster på olika sätt. Några tar ut en avgift för ett paket av tjänster, eller ett basutbud, medan andra banker tar ut en avgift för varje enskild tjänst.

Exempel på tjänster som prissätts olika är att betala räkningar via internet eller i kassan på ett bankkontor, göra överföringar till andras konton eller att lösa in utbetalningsavier.

- Jämför vad t ex internetbanken kostar eller vad det kostar om du vill du kunna gå till ett kontor och göra dina bankärenden, uppmanar Mahabad Rahnamafar Hsieh.

Vi har nyligen uppdaterat vår jämförelse av avgifter för banktjänster. Där kan du jämföra de olika bankernas avgifter för t ex  Internettjänster, Kassatjänster och Brevgiro.