2023-11-07 Nyhet

Säg inte upp djurförsäkringen

Att regelbundet se över sina försäkringar och i vissa fall säga upp onödiga försäkringar är något vi på Konsumenternas försäkringsbyrå tycker man bör göra, inte minst nu när ekonomin är tuff för många av oss. Men det finns försäkringar som du bör vara försiktig med att säga upp.

Du bör tänka dig för en extra gång innan du säger upp en djurförsäkring.

Anledningen är att det kan vara svårt att teckna en ny försäkring eller att du får en mycket sämre försäkring om du senare ändrar dig och vill teckna en ny djurförsäkring. Det som kan ställa till det är den hälsodeklaration som alla försäkringsbolag kräver att du fyller i innan du får teckna försäkringen.

- Om ditt djur skadas eller får en sjukdom under tiden du inte har någon försäkring leder det inte bara till att du får betala veterinärkostnaderna själv, utan också till att du kan få olika undantag i djurförsäkringen som du tecknar senare, säger Håkan Carlsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Välja nytt försäkringsbelopp i stället?

Tycker du att din djurförsäkring blivit för dyr finns det flera saker du kan göra innan du väljer att säga upp den. Hur mycket du betalar för din försäkring grundar sig till stor del på vilket försäkringsbelopp du valt. Genom att sänka det beloppet kan du även sänka premien på försäkringen.

Du kan också se över om du kan välja bort några tillägg. Kanske behöver du inte ha livförsäkring eller andra tillägg utöver skyddet för veterinärkostnader?

Läs mer om djurförsäkringar