2023-03-01 Nyhet

Ny jämförelse av investeringssparkonton - ISK 

Vi har i dagarna publicerat nya uppgifter i vår jämförelse av investeringssparkonton - ISK. En förändring mot tidigare är att vissa bolag nu ger inlåningsränta på pengar som du ännu inte placerat, utan har som likvida medel på ditt ISK.

Ett investeringssparkonto (ISK) kan vara en bra sparform för dig som vill spara i exempelvis fonder eller aktier. I vår jämförelse kan du bland annat se hur många fonder du kan välja på hos de olika bolagen och vilka avgifter de tar ut för värdepappershandel.

- Det är positivt att vissa bolag nu ger ränta på pengar som ligger oplacerade på ett ISK-konto, säger Susanne Johansson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Men man ska tänka på att även likvida medel räknas in i det underlag som den årliga skatten beräknas på.

I jämförelsen hittar du också uppgifter om t ex:

  • skillnader i avgifter mellan sparande i interna fonder och externa fonder
  • om det finns någon lägsta insättning eller annan begränsning vid placering
  • eventuell avgift vid flytt till annat ISK-bolag.

Vill du räkna ut och göra en prognos för schablonintäkten på ditt investeringssparkonto (ISK) kan du göra det i Skatteverkets e-tjänst: Räkna ut schablonintäkt på ditt investeringssparkonto (ISK).

Du hittar också information om investeringssparkonton och hur den sparformen fungerar här på vår webbplats. Du kan också jämföra investeringssparkonton här.