2023-03-27 Blogg

Hur ska jag spara till mitt barn?

Att välja sparform till sitt eget sparande kan upplevas som en djungel och inte blir det enklare när man ska spara till någon annan. Här delar jag med mig av hur processen såg ut när jag skulle börja spara till mitt barn.

När vår dotter föddes var jag och min man överens om att vi skulle börja spara till henne tidigt. Med tanke på bostadsmarknadens utveckling i storstäder och studentstäder kändes det som en bra idé att börja i god tid. Trots att jag har varit yrkesverksam jurist i flera år och jobbat både med familjerätt och bankfrågor upptäckte jag snabbt att jag var helt novis när det kom till barnsparande.

I efterhand kan jag konstatera att de frågor och funderingar jag själv hade också är de som återkommer till oss på Konsumenternas Bank- och finansbyrå från konsumenter:

  1. Ska man spara i sitt eget namn eller i barnets namn?
  2. Vilken sparform ska man välja?

I vems namn ska jag spara?

Spontant kanske det känns mest naturligt att spara i barnets namn eftersom det är barnet som ska ha pengarna i slutändan. Vad många kanske inte tänker på är dock att man som förälder har mindre kontroll över pengarna när kontot står i barnets namn.

Som barnets förmyndare förvaltar man pengarna för sina omyndiga barn men det finns begränsningar i vad man får använda pengarna till. Banken kan till exempel ställa olika krav för att försäkra sig om att pengarna kommer att användas på ett sätt som bara gynnar barnet.

När barnet blir 18 får hen tillgång till pengarna oavsett om föräldern anser att den nyblivna artonåringen är mogen för det eller inte. Vi får ibland in frågor till Konsumenternas Bank- och finansbyrån från föräldrar som insett att 18-årsdagen närmar sig och att de av olika anledningar inte alls tycker att det är lämpligt att barnet får tillgång till pengarna. 

Vems namn du sparar i kan få olika konsekvenser

Om du som förälder sparar i ditt eget namn blir kontot som vilket annat av dina konton som helst. Den enda som egentligen vet att pengarna är tänkta att gå till ditt barn i framtiden är du själv.

En fördel med det är att du har möjlighet att använda pengarna på det sätt som du tycker är lämpligt under barnets uppväxt och du kan själv bestämma när du tycker att barnet är redo att få pengarna.

En nackdel kan vara att barnets medförälder, och andra släktingar som vill sätta in pengar på kontot, inte kan vara garanterade att pengarna går till barnet.

En annan aspekt att ha i åtanke är vad som kan hända med pengarna om du skulle hamna hos kronofogden. Pengar som är sparade i ditt namn kan utmätas av kronofogden men det som står i ditt barns namn kan det inte. Detsamma gäller om du är gift och skiljer dig; pengar som är sparade i ditt namn räknas in i en bodelning (om ni inte har äktenskapsförord) medan pengar som sparats i ditt barns namn inte räknas med.

Vilken sparform ska jag välja?

När du har bestämt dig för i vems namn kontot ska öppnas är det dags att välja sparform. Du ska dels välja sparprodukt (som sparkonto, aktier eller fonder) dels förvaringsplats för sparandet (till exempel ISK, kapitalförsäkring eller fondkonto).

Ett vanligt sparkonto med ränta innebär låg risk. Du får den ränta som är avtalad mellan dig och banken och riskerar inte att förlora några pengar, så länge du följer avtalsvillkoren. Väljer du att spara på sparkonto så bör du välja ett konto som omfattas av insättningsgarantin och se till att inte ha mer pengar än vad garantin omfattar i samma bank och i samma namn. Insättningsgarantin är för närvarande 1 050 000 kronor,

Två exempel på sparformer med lite högre risk är ISK med fonder eller aktier och kapitalförsäkring. För båda dessa betalar du ett visst belopp varje år i så kallad schablonskatt men varken du eller barnet betalar någon skatt på den eventuella vinsten när pengarna väl ska tas ut. En kapitalförsäkring kan dock ha andra avgifter.

Spara i fonder på ett ISK-konto

På ett så kallat ISK, investeringssparkonto, kan du spara i fonder och aktier i antingen ditt eget eller i barnets namn. Att spara i fonder och aktier innebär en dock viss risk. Det finns möjlighet att få betydligt högre avkastning än om du sparar pengarna på ett vanligt sparkonto med ränta men du riskerar också att fonderna eller aktierna tappar i värde.

Fördelen när du sparar till barn är att det är ett långsiktigt sparande och att det ofta finns utrymme att avvakta med att ta ut pengarna om börsen gått ner och invänta att börsen återhämtar sig igen.

Spara i en kapitalförsäkring

När du sparar i en kapitalförsäkring gäller ofta en bindningstid. Du kan välja mellan fondförsäkring, depåförsäkring och traditionell försäkring. På vår webbplats kan du läsa mer om olika kapitalförsäkringsformer.

En anledning till att många väljer att spara i kapitalförsäkring till sina barn är för att man kan sätta barnet som förmånstagare till försäkringen, även om man själv står som ägare till den. Förmånstagaren, det vill säga barnet, får ut beloppet som en klumpsumma eller genom regelbundna utbetalningar, från och med ett datum som du själv bestämmer eller när du dör.

Mina tre avslutande tips

  1. Innan du väljer om du ska spara i ditt eget namn eller i ditt barns, tänk igenom om det är viktigt för dig att kunna kontrollera när ditt barn får tillgång till pengarna och om du tror att du kommer vilja använda pengarna på något sätt under spartiden.
  2. Boka möte med en rådgivare för att höra vad det finns för olika paket, erbjudanden och alternativ. Du kan prata med flera olika rådgivare och jämföra förslagen du får innan du fattar något beslut.
  3. Du behöver inte välja bara en sparform. Det finns inget som hindrar att du exempelvis har både ett sparkonto och en kapitalförsäkring som ditt barnsparande.

 

Om Edith

Edith2.jpgJag heter Edith Grundin och är jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. I mina blogginlägg försöker jag skriva om viktiga frågor på ett lättförståeligt sätt och samtidigt dela med mig av mina egna reflektioner och observationer. På fritiden är jag helst med min familj och gärna utomhus!