2023-05-09 Nyhet

Så bra är sakförsäkringsbolagen på hållbarhet

Det finns stora skillnader i hur försäkringsbolagen arbetar med hållbarhet när de hanterar skador och när de investerar sitt kapital. Som kund belönas du i olika utsträckning om du gör skadeförebyggande insatser. Det visar en ny jämförelse från Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Går det att få rabatt på hemförsäkringen om jag installerar vattenfelsbrytare eller inbrottslarm? Hur länge gäller försäkringen på en solcellsanläggning? Ser försäkringsbolagen till att skadade saker repareras och återvinns? Investerar bolagen i hållbara verksamheter? Det är några av frågorna som ingår i vår jämförelse. Du kan själv se och jämföra svaren från olika försäkringsbolag.

 - Några försäkringsbolag har kommit långt. Hållbarhetstänket genomsyrar stora delar av verksamheten, från hur bolagen hanterar skadade saker till hur de förvaltar försäkringspremierna. Men det finns också bolag som skulle kunna göra betydligt mer, konstaterar Andrea Szanto, hållbarhetsansvarig på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Vi har jämfört hur 10 försäkringsbolag som erbjuder boendeförsäkringar (hemförsäkring, villaförsäkring eller fritidshusförsäkring) arbetar med hållbarhet. Bolagen får redovisa hur de arbetar med skadeförebyggande åtgärder, hur de hanterar skador och hur de investerar försäkringspremierna.

Läs mer i pressmeddelande

Till jämförelsen av hållbarhet inom hemförsäkring, villaförsäkring och fritidshusförsäkring