2023-06-13 Nyhet

Rätt försäkrad under sommarens resor

Ha koll på dina reseförsäkringar om du ska ut och resa i sommar. Utan reseskydd kan du drabbas av höga kostnader om du behöver akut vård utomlands eller behöver hemtransport med ambulansflyg. 

Reseskyddet i hemförsäkringen räcker bra för en vanlig semesterresa. Det gäller normalt i 45 dagar och hos några enstaka försäkringsbolag i 60 dagar. Ska du vara borta längre än så behöver du förlänga ditt reseskydd före avresan.

Reseskyddet täcker bland annat akuta vårdkostnader om du eller någon familjemedlem råkar ut för en olycka eller akut sjukdom. Du kan även få hjälp med hemtransport med ambulansflyg. Försäkringen omfattar inte sjukdomssymptom som du har sökt vård eller behandling för en tid före avresan.

- Har du en kronisk sjukdom eller genomgår en behandling är det viktigt att du gör en medicinsk förhandsbedömning hos ditt försäkringsbolag innan du reser utomlands, säger Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Avbeställningsskydd

Mer omfattande hemförsäkringar innehåller ofta ett avbeställningsskydd. Det gör även så kallade kortförsäkringar, det vill säga reseförsäkringar som ofta ingår när du betalar din resa med kort som till exempel Visa, Mastercard och Eurocard.

- Om du behöver avboka en dyr resa kan du få ersättning från både kort-och hemförsäkringen om den ena försäkringen inte täcker hela resans pris. Avbeställningsskyddet i kortförsäkringarna gäller när du betalar hela eller större delar av resan med kort. Undersök hur stor andel du måste betala med kortet eftersom det kan variera, säger Gabriella Hallberg.

Villkoren för avbeställningsskydd kan skilja sig mellan olika hemförsäkringar och olika kortförsäkringar. Kontrollera därför hur avbeställningsskyddet gäller just i dina försäkringar. 

Att tänka på

  • Se över dina försäkringar, kontrollera om du har något avbeställningsskydd.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag om du har varit sjuk före resan. Du kan behöva en medicinsk förhandsbedömning för att veta hur ditt reseskydd gäller.
  • Ladda ned ditt resebevis/försäkringsbevis från försäkringsbolaget före resan. Ta med ditt EU-kort om du reser inom EU/EES, Schweiz eller Storbritannien.  
  • Skaffa ett läkarintyg om du blir sjuk före eller under din resa.
  • Om du blir akut sjuk på resan, kontakta ditt försäkringsbolag eller den larmcentral som bolaget samarbetar med.

Läs mer om reseförsäkringar

Jämför reseskyddet i olika hemförsäkringar