2023-06-21 Nyhet

Hyra ut bostad eller bil – vad ska man tänka på?

Tänker du hyra ut en bostad eller bilen under sommaren? Det finns många förmedlingstjänster som kan hjälpa dig. Men hur gäller försäkringarna? Vi tipsar om vad du bör tänka på och varnar för några fallgropar.

- Vanliga försäkringar som hem-, villa och bilförsäkringar är egentligen inte avsedda för uthyrning, varken för privat uthyrning eller via någon förmedlare. Det är därför viktigt att kontrollera vilket försäkringsskydd som du faktiskt har, tipsar Gustav Jonsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.   

Hyra ut bostad

Du som ska hyra ut din bostad bör:

  • Skriva ett hyreskontrakt som även reglerar ansvaret för slitage och mindre skador på bostaden och dina saker.
  • Ta bort värdefulla föremål och saker som du är extra rädd om.
  • Se till att din hyresgäst har en hemförsäkring med ett ansvarsskydd. Det kan gälla om din hyresgäst agerar mycket vårdslöst och gör skador på din bostad. Om din hyresgäst har ett allrisktillägg kan det täcka för skador på dina saker.

Hos några försäkringsbolag kan du komplettera din hemförsäkring med ett uthyrningstillägg. Tillägget gäller om dina saker blir stulna. Maxbeloppet är 100 000 kronor.

Bra att veta

  • Hemförsäkringens stöldskydd för dina saker gäller inte när du hyr ut din bostad.
  • När du hyr ut genom en förmedlingstjänst som till exempel Airbnb ingår det ofta någon form av garanti för skador på bostaden och dina saker. Men det är förmedlaren som avgör vilka skador som ska ersättas.
  • Om du hyr ut regelbundet kan det betraktas som näringsverksamhet. Då gäller inte rättsskyddet i din hemförsäkring om du hamnar i en tvist med din hyresgäst. Kontrollera med ditt försäkringsbolag hur din försäkring gäller om du hyr ut ofta eller under en längre period.

Hyra ut bil

 Du som ska hyra ut din bil bör kontrollera följande:

  • Vilken bilförsäkring har du idag och gäller den vid uthyrning? Det är vanligt att trafikförsäkringen (skyddet för personskador) fortfarande gäller men att skydd för själva bilen saknas. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att höra vad som gäller.
  • Ingår det en uthyrningsförsäkring när du hyr ut via en förmedlingstjänst? Vad gäller den i så fall för? Ingår trafik, halv- eller helförsäkring?

Bra att veta

  • Din försäkring gäller sällan om du hyr du ut din bil privat. Du riskerar att stå helt utan försäkringsskydd för bilen.
  • Maskin- och elektronikskador täcks sällan av förmedlingstjänstens försäkring. Du riskerar att få stå för hela kostnaden. En omfattande maskinskada kan uppgå till hela bilens värde.

Läs mer om att hyra och hyra ut

Jämför innehållet i olika försäkringar