2023-06-07 Nyhet

Hälften av alla barn och unga saknar individuell barnförsäkring

Färsk statistik från branschorganisationen Svensk Försäkring visar att ungefär hälften av alla barn och unga i Sverige har en individuell barnförsäkring. Men det innebär samtidigt att lika många inte har det. Det är oroväckande eftersom barn som inte kommer ut i arbetslivet på grund av olycksfall eller sjukdom riskerar att inte få någon försäkringsersättning.

Barn som aldrig kommer ut i arbetslivet på grund av ett handikapp får låg ersättning från samhället. En barnförsäkring ger extra ekonomiskt stöd.

En barnförsäkring kan tecknas både som en individuell försäkring och som en gruppförsäkring. En individuell barnförsäkring är mer omfattande än en gruppförsäkring, men en gruppförsäkring är bättre än ingen försäkring.

- Skälet till att vissa barn inte har någon barnförsäkring kan vara att föräldrar inte anser sig ha råd, säger Jenny Sparring, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Men det är ofta möjligt att till en relativt låg kostnad skaffa en gruppförsäkring, t ex via sin arbetsgivare, sitt fackförbund eller någon annan förening man är medlem i.

Du kan påverka priset på barnförsäkringen

I alla barnförsäkringar påverkas priset av vilket försäkringsbelopp du väljer; alltså det belopp som är den högsta ersättning som skulle kunna betalas ut från försäkringen. Därmed har du kanske möjlighet att skaffa en individuell försäkring till ett pris som du anser dig ha råd med? Men tänk på att ju lägre försäkringsbelopp du väljer, desto lägre ersättning får ni.

- Vi får samtal från ekonomiskt pressade föräldrar som vill avsluta barnförsäkringarna när barnen flyttar hemifrån. Men då kan det i stället vara ett alternativ att sänka försäkringsbeloppet så att den blir billigare. En barnförsäkring är alltid mer heltäckande än en vuxenförsäkring, säger Håkan Carlsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Barnförsäkringar kan behållas till 25 års ålder.

Jämför barnförsäkringar

- Det kan vara svårt att välja barnförsäkring men vi ger försäkringarna poäng efter hur bra vi bedömer att de är på viktiga punkter, fortsätter Håkan Carlsson. Du kan också jämföra i detalj hur försäkringarna skiljer sig åt med avseende på villkor.

Jämför barnförsäkringar på konsumenternas.se