2023-07-17 Nyhet

Konsumentverkets kartläggning av problem med kundtjänst och tipslista till konsumenter

En ny kartläggning som Konsumentverket har genomfört visar att konsumenter upplever stora problem i kontakten med företagens kundtjänst.

Den nya kartläggningen visar att klagomålen kan delas upp i tre problemområden:

1. Konsumenten får inte hjälp. Till exempel är svarstiden för lång, konsumenten får inte svar på sitt ärende eller att den utlovade åtgärden inte genomförs.
2. Företaget kräver ett visst kontaktsätt. Till exempel kan det saknas kontaktuppgifter eller så kräver företaget en muntlig uppsägning av avtalet.
3. Det saknas möjlighet för konsumenten att spara bevis på kommunikationen med kundtjänsten.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå har deltagit i projektet genom att ge information om de problem vi hör om från konsumenter.

Läs granskningen i sin helhet här.

Konsumenter upplever stora problem när de är i kontakt med företagens kundtjänst. Därför har Konsumentverket tagit fram en tipslista för konsumenter som behöver stöd i sina ärenden med företagen. 

Vill du klaga på bankens kundtjänst? Använd gärna vår klagoguide.