2023-01-25 Nyhet

Konsument får hjälp av KO att pröva om en transaktion är behörig eller obehörig

I juni förra året kom en dom från Högsta domstolen (HD) som ökade konsumenters möjligheter att få tillbaka pengar från banken om de blivit utsatta för obehöriga transaktioner. Ett nytt fall ska nu prövas i domstol med hjälp av Konsumentombudsmannen (KO).

När en konsument blivit vilseledd eller tvingad att genomföra en banktransaktion har bankerna hittills ansett att transaktionen ska anses vara behörig. På den grunden har de nekat konsumenter ersättning för pengar de förlorat. Även Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har bedömt sådana transaktioner som behöriga.

KO säger nu att det finns ett stort konsumentintresse av att i domstol pröva ett fall där en konsument blivit vilseledd att signera en transaktion.

I den HD-dom som kom i somras prövades inte vilka transaktioner som skulle anses vara obehöriga utan den handlade om huruvida en konsument varit ”särskilt klandervärd ” eller inte. (Du kan läsa mer om innebörden i HD:s dom här.) 

Av den anledningen har KO nu beviljat KO-biträde i ett fall där en kvinna blivit lurad av en bedragare att swisha pengar.

KO anser att det behövs vägledning

Att KO beviljat konsumenten KO-biträde är ovanligt och görs bara för att KO anser att det behövs vägledning från Högsta domstolen. När KO-biträde beviljas står staten för alla rättegångskostnader om konsumenten skulle förlora tvisten.

- Vi får in många samtal från konsumenter som beskriver att de inte förstått eller samtyckt till transaktioner som faktiskt skett. Konsumenterna tycker att transaktionerna därför borde betraktas som obehöriga medan banken - och ibland även ARN - däremot har gjort bedömningen att transaktionerna varit behöriga, säger Edith Grundin, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

- I de här ärendena informerar vi om vilka möjligheter konsumenterna har att gå vidare med sitt ärende. Att de, utöver att klaga hos banken, även kan gå till ARN, till domstol och att de kan ansöka om KO-biträde, fortsätter Edith Grundin.

- Det är välkommet att KO nu hjälper en konsument för att få fram vägledning om hur lagen ska tolkas, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas- Bank och finansbyrå. Det kommer att ge konsumenter som blivit lurade eller tvingade att göra transaktioner besked om det finns möjlighet att få tillbaka pengar från banken eller ej.

Det här händer nu

Som ett första stegen mot en möjlig ny HD-dom kommer nu den aktuella konsumenten, med stöd av KO-biträdet, stämma sin bank till tingsrätten. Efter tingsrättens dom kan någon av parterna överklaga beslutet till hovrätten och hovrättens dom kan överklagas till HD, som är sista instans.