2023-08-07 Nyhet

Skyfall på många håll - stor risk för vattenskador i fastigheter

Det har fallit kraftiga mängder regn i flera delar av landet, som kan leda till översvämningar och skador i fastigheter. Konsumenternas Försäkringsbyrå tipsar om hur fastighetsägare kan skydda sina hem, begränsa vattenskador och hur försäkringar gäller vid sådana skador.

- När det kommer kraftiga skyfall är risken för översvämningsskador stor, inte minst i källare. Fastighetsägare bör förbereda sig så gott de kan. Kontrollera till exempel vad som finns i källaren och flytta upp lösa saker på hyllor eller högre upp i huset, tipsar Peter Stark, jurist och boendeexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Begränsa skadorna 

Om du redan har råkat ut för en översvämning bör du:

  • Slå av strömmen om det har kommit in vatten i källaren, eftersom vatten kan bli strömförande.
  • Trycka in en filt eller handduk i golvbrunnen om vattnet kommer upp via golvbrunnen och lägg sedan på en tyngd.
  • Torka, pumpa eller ösa ut vattnet.

- Anmäl skadan omgående till ditt försäkringsbolag. Du kan få ersättning från din hem, villa- eller fritidshusförsäkring. Ta bilder på skadorna och släng inga saker innan du har kontaktat försäkringsbolaget, säger Peter Stark.

Så gäller försäkringarna

Du kan få ersättning från din villa-, fritidshus- eller bostadsrättsförsäkring för olika översvämningsskador. Vid skyfall krävs det att det regnar minst 1 mm/minut eller 50 mm/dygn.

- För att få ersättning från försäkringen ska vatten ha runnit in i huset från markytan genom en ventil, dörröppning eller fönster, eller trängt upp genom en avloppsbrunn. Skador som uppstår på grund av dålig dränering ersätts däremot inte. Skador som drabbar tomtmark, träd, växter eller växthus ersätts inte heller, säger Peter Stark.

Har dina lösa saker, som möbler och kläder, skadats kan du få ersättning från din hemförsäkring. Om skadan är stor och du inte kan bo kvar i ditt hem medan den åtgärdas så kan din hemförsäkring även ersätta merkostnader för annat boende.

Minska risken för vattenskador

  • Förvara inte lös egendom på golvnivå i källaren, använd hyllor och lägg värdefulla saker högt upp.
  • Kontrollera regelbundet skicket på dörrar, fönster och ramverk under eller nära marknivå.
  • Kontrollera dräneringen runt huset regelbundet, till exempel vart tionde år.
  • Se till att hängrännor och stuprör fungerar, rensa från löv och grenar.
  • Kontrollera regelbundet husets tak och leta efter möjliga skador och problem. Välrenommerade takfirmor brukar ofta erbjuda rådgivning och behovsanalys.

Läs mer i vår guide inför, under och efter en översvämning

Presskontakt

Peter Stark, jurist och boendexpert, telefon 070-799 64 64.