2023-08-28 Nyhet

Försäkringstips till husägare: Inför, under och efter en översvämning

Regn och översvämningar fortsätter att orsaka vattenskador i fastigheter. Du kan få ersättning för skador från din villa- eller fritidshusförsäkring. Vår boendeexpert tipsar om vad du bör göra om du drabbas av en vattenskada och hur du minskar risken för skador på ditt hus.

- Har du fått in vatten i din bostad bör du så fort som möjligt anmäla skador till ditt försäkringsbolag. Ta bilder på skadorna och släng inga saker innan du kontaktat ditt försäkringsbolag, säger Peter Stark, jurist och expert på boendeförsäkring.   

Ersättning från din försäkring

Vid skyfall krävs det att det regnar minst 1 mm/minut eller 50 mm/dygn för att du ska få ersättning från din villa- eller fritidshusförsäkring. För att få ersättning från din försäkring ska skadorna ha uppkommit på grund av att vatten har runnit in i huset från markytan genom en ventil, dörröppning eller fönster, eller trängt upp genom en avloppsbrunn. Skador på grund av dålig dränering ersätts däremot inte. Översvämningsskador på tomtmark, träd, växter eller växthus ersätts normalt inte.

Minska risken för skador

 - Se till att skydda ditt hus från vattenskador på kort och lång sikt, i synnerhet om du bor i ett riskområde. Ta bort dyrbara och fuktkänsliga saker från källaren. Rensa hängrännor och stuprör så att vatten inte svämmar över, se till att dörrar och fönster är täta och installera backventiler i golvbrunnar.

Mer tips finns i vår guide: Inför, under och efter en översvämning