2023-04-05 Nyhet

Verksamhetsberättelse 2022 - Rekordmånga sökte hjälp om bank och finans

Den digitala utvecklingen fortsätter. För flertalet konsumenter är det positivt och förenklar vardagslivet. Men den stora ökning av ärenden som kommer in till byrån pekar samtidigt på att det finns utmaningar som måste tas på allvar.

Fler konsumenter än någonsin kontaktade oss under året. Drygt 8 600 behövde vår vägledning.

- Det var många som kontaktade oss på telefon men långt fler som hittade fakta och information på vår webbplats, konsumenternas.se*. Våra bolånekalkyler och jämförelser av sparkonton och boräntor fick rekordmånga besökare. Totalt fick webbplatsen 2 900 000 besök, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

De vanligaste klagomålen som kom in till byrån var från konsumenter som blivit utsatta för bedrägerier och obehöriga transaktioner. Det var också många konsumenter som kontaktade oss för att de har blivit nekade rätten till ett betalkonto, eller för att de fått sitt betalkonto uppsagt. Byrån fick även in många frågor om hur man kan hjälpa sina äldre anhöriga med bankärenden.

- Fler och fler konsumenter beskriver att de har problem att fungera både på den finansiella marknaden och i samhället i övrigt, säger Kicki Westerståhl.

Det innebär att konsumenterna till exempel inte kan ta emot sin lön, ett bidrag eller betala sina räkningar på ett effektivt sätt. Det får även andra konsekvenser, som ekonomiska problem och finansiell exkludering. 

Läs mer i Konsumenternas Bank- och finansbyrås verksamhetsberättelse för 2022.

* Konsumenternas.se drivs av Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå