2023-04-06 Nyhet

Stora skillnader i pris på livförsäkringar

Priset på en livförsäkring varierar stort mellan olika försäkringsbolag. Det är också stora skillnader i hur långt upp i ålder som livförsäkringen gäller. Det visar en ny jämförelse av individuella livförsäkringar som vi på Konsumenternas Försäkringsbyrå gjort.

Vi har jämfört individuella livförsäkringar, det vill säga försäkringar som ger efterlevande ett engångsbelopp när försäkringstagaren avlider. Jämförelsen visar att det finns stora skillnader i årspremie mellan olika försäkringsbolag. Från 800 till 2 700 kronor per år för en 50-åring. Premierna avser ett försäkringsbelopp på en miljon kronor.

- Det är viktigt att välja livförsäkring med omsorg. Det finns rejäla skillnader i premier och vi ser stora prisökningar ju äldre försäkringstagarna blir. Premierna kan fyrdubblas mellan 50 och 65 år, säger Jenny Sparring, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Det finns också skillnader i hur länge försäkringarna gäller. Vissa livförsäkringar kan upphöra redan vid 67 års ålder medan andra gäller till den försäkrade är 90 år.

Läs mer här

Jämför livförsäkringar