2023-04-04 Nyhet

Resa utomlands i påsk – ha koll på ditt reseskydd

Ska du resa utomlands i påsk? Det ingår ett reseskydd i alla hemförsäkringar. Det ger ett bra skydd om du blir akut sjuk eller skadar dig under resan.

Reseskyddet i hemförsäkringen gäller så länge Utrikesdepartementet inte avråder från resa till landet du ska besöka.

 - Reseskyddet i hemförsäkringen räcker normalt om du åker på en semesterresa. Utan reseskydd kan du drabbas av mycket höga kostnader om du behöver vård utomlands eller ambulansflyg hem, säger Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Genom reseskyddet kan du till exempel också få ersättning för förlorade semesterdagar, så kallad outnyttjad resekostnad och för merkostnader som uppstår om du blir sjuk eller skadad.

Ibland räcker det med ett grundskydd för att få ersättning för förlorade semesterdagar men hos en del försäkringsbolag kan du behöva ett utökat reseskydd. Om du har ett utökat reseskydd och är sjuk mer än halva restiden kan du även ha rätt till en ersättningsresa.

Sjuk före resan

För att reseskyddet i hemförsäkringen ska gälla ska du i regel ha varit symtomfri och inte ha uppsökt läkare under tre månader före avresan.

- Om du nyligen har varit sjuk eller har en kronisk sjukdom bör du kontakta ditt försäkringsbolag. Du kan behöva göra en medicinsk förhandsbedömning före resan.

Läkarintyg

För att få ersättning för olika kostnader så behöver du visa försäkringsbolaget vilka utgifter du har haft för till exempel sjukvård och medicin.

- Om du blir sjuk eller skadar dig se till att få ett skriftligt läkarintyg från läkare på plats. Det ska framgå vad som hänt och om du har blivit ordinerad vila. Ibland godtar försäkringsbolagen digitala läkarbesök men stäm av med ditt försäkringsbolag eller larmcentral vad som gäller för dig, avslutar Gabriella Hallberg.

Att tänka på

  • Kontrollera att alla resenärer har ett reseskydd. Vissa försäkringsbolag kräver att alla personer i hushållet är namngiva i försäkringsbrevet för att omfattas av hemförsäkringen.
  • Ska du ägna dig åt riskfyllda aktiviteter, kontrollera vad din hemförsäkring täcker. Du kan behöva en separat reseförsäkring.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag om du har varit sjuk före resan.
  • Se till att få ett läkarintyg om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka.
  • Om du blir akut sjuk eller skadad, kontakta ditt försäkringsbolag eller den larmcentral som bolaget samarbetar med.
  • Ta reda på vad som gäller i det land du åker till. Bra information finns på swedenabroad.se och i appen UD Resklar.

Läs mer om reseförsäkringar

Jämför reseskyddet i olika hemförsäkringar