2023-04-21 Nyhet

Dags för sjösättning – glöm inte båtförsäkringen

Det är mycket att tänka på inför sjösättningen av båten. Glöm inte att skaffa en bra försäkring för din båt och kontrollera beloppet för ansvarsskydd. Det är en viktig del av båtförsäkringen.

Alla båtförsäkringar gäller vid brand, stöld och skadegörelse. Båtförsäkringar täcker också skador vid transport och uppläggning. De flesta försäkringar täcker även sjöskador, det vill säga om du går på grund, kör på något eller om båten sjunker.

En mycket viktig del av en båtförsäkring är ansvarsskyddet, det ger ersättning om du krävs på skadestånd för en personskada eller en sakskada som du anses ha vållat. Maxbeloppen varierar stort mellan försäkringsbolagen, från 5 – 40 miljoner kronor.

- Om du råkar köra på en person i vattnet kan skadeståndet bli mycket högt. Då är det viktigt att ansvarsskyddet inte är för lågt. På senare tid har några bolag ökat sina maxbelopp men i några fall är maxbeloppen på 5 eller 10 miljoner kronor. Det kan vara otillräckligt, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

En annan viktig del är rättsskyddet. Det kan ersätta en del av dina ombudskostnader om du skulle hamna i en rättslig tvist, till exempel när du köper din båt eller om du behöver tvista mot ett båtvarv.

- I vår jämförelse kan du se att maxbeloppen i rättsskydden varierar mycket, från 150 000 - 340 000 kronor, beroende på försäkring. Den självrisk du får betala är oftast 20 eller 25 procent av kostnaderna, säger Peter Stark.

I många fall, till exempel om din båtmotor blir stulen, måste du ha uppfyllt vissa aktsamhetskrav för att få full ersättning från din försäkring.

Här kan du jämföra innehållet i olika båtförsäkringar