2022-11-14 Nyhet

Våta höstlöv - olycksfall på grund av halka kan ge försäkringsersättning

Cykelbanor, gångvägar och gator kan vara förrädiskt hala så här på hösten. Vare sig du går till fots, cyklar eller åker elsparkcykel i hög fart kan konsekvenserna bli svåra vid en skada. Tveka inte att söka ersättning från olika försäkringar om du drabbas.

Du kan få ersättning från flera försäkringar

Om du råkar ut för en halkskada kan du få ersättning från olika försäkringar.

  • Egen olycksfallsförsäkring
  • Skolförsäkring
  • Försäkring genom ett medlemskap
  • Försäkring genom ditt jobb

Om du inte vet vilka försäkringar du har kan du ta hjälp av vår checklista: Så hittar du dina försäkringar

Vilka skador ersätts?

- Det du kan få ersättning för är till exempel bestående besvär efter skadan, berättar Jenny Sparring, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Det kallas också för medicinsk invaliditet. För vissa skador, sjukhusvistelse och för ärr kan du också ha rätt till ett engångsbelopp.

Omfattas du eller ditt barn av en skolförsäkring?

De flesta elever omfattas av en försäkring genom sin förskola eller skola. Många skolförsäkringar gäller dygnet runt. Anmäl därför alltid skadorna till skolförsäkringen också. Om du inte vet vilken försäkring som skolan har, kan du kontakta skolledningen eller kommunen och höra efter. Tänk på att det är till skolans försäkringsbolag du anmäler, inte till skolan.

Omfattas du av en försäkring genom ditt medlemskap eller jobb?

Du kan ingå i en eller flera gruppförsäkringar via ditt jobb, eller om du är medlem i t ex ett fackförbund. Kontakta din arbetsgivare och fackförbundet och hör efter. Eller logga in på ditt fackförbunds hemsida och se efter vilka försäkringar du har.

Du klarar att söka ersättning själv

- I de allra flesta fall behöver du inte anlita ett ombud för att få ersättning från dina försäkringar, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Det räcker med att du anmäler till ditt eller dina försäkringsbolag att du har varit med om en skada. Försäkringsbolaget brukar normalt be om en fullmakt från dig så att det kan ta del av dina sjukjournaler.

Checklista för att anmäla skador

Så länge det gäller samma personskada kan du alltså få ersättning från flera försäkringar. Tänk därför på att anmäla skadan till alla de olycksfallsförsäkringar du kan omfattas av.

  • Anmäl till ditt eget försäkringsbolag
  • Anmäl till skolans försäkringsbolag
  • Anmäl till de försäkringar du har genom dina medlemskap
  • Anmäl till de försäkringar du har genom ditt jobb