2022-11-20 Nyhet

I dag önskar vi en barnförsäkring åt alla barn

I dag den 20 november uppmärksammas FN:s Barnkonvention. Många barn saknar fortfarande grundläggande rättigheter. I Sverige är samhällets skydd inte tillräckligt starkt för barn som aldrig kommer ut i arbetslivet. En barnförsäkring kan kompensera ekonomiskt.

Fler barn får bestående skador av sjukdom än av olycksfall. En barnförsäkring kan ge ett extra ekonomiskt stöd efter både sjukdom och olycksfall.

- Försök att se till att ditt barn omfattas av en barnförsäkring, uppmanar Håkan Carlsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå och specialiserad på barnförsäkringar. Om familjen inte har råd med en individuell barnförsäkring, se om ni kan teckna en gruppförsäkring. De är billigare och ger ändå ersättning för vissa allvarliga händelser och sjukdomar.

Välj noga från början

Teckna helst försäkringen när barnet är nyfött. Det kan finnas karenstider och ytterligare undantag för sjukdomar om du tecknar försäkringen när barnet är äldre – skillnaden uppstår i vissa försäkringsbolag redan när barnet är 6 år. Var också noga med vilken försäkring du väljer. När du väl har tecknat en försäkring ska du helst inte byta.  

- För barn som är fullt friska och inte har varit sjuka är det inga problem att byta, men för barn som har haft en skada eller sjukdom kan det vara riskfyllt att byta försäkring, eftersom en ny försäkring inte kommer att gälla för de sjukdomar eller skador som fanns redan före bytet, säger Håkan Carlsson.

Jämför olika barnförsäkringar på konsumenternas.se

Det viktigaste att jämföra är hur olika barnförsäkringar ersätter:

  • bestående fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar
    (medicinsk invaliditet)
  • bestående arbetsoförmåga
    (ekonomisk invaliditet)
  • om barnet får vissa allvarliga diagnoser
  • föräldrar som beviljats vårdbidrag
    (eller omvårdnadsbidrag) och till äldre barn som sjukskrivs.

Ta gärna hjälp av vår jämförelse när du ska välja barnförsäkring.