2022-03-02 Nyhet

Svårt att sälja Rysslandsfonder

På grund av rådande omvärldssituation har flera fondbolag beslutat att stänga Rysslandsfonder för handel. Vilka fonder som påverkas har i dagarna publicerats av flera banker, värdepappersbolag och fondbolag. Det finns situationer när ett fondbolag kan stänga en fond vilket innebär att du som konsument får vänta på att handeln åter är igång.

Utgångspunkten är att du som konsument ska kunna sälja av dina fondandelar när du vill, och att det ska ske omedelbart men med hänsyn till de bryttider med mera som gäller för fonden. Men det finns ett undantag och det är att fondbolagen har rätt att som det heter senarelägga försäljningen av fondandelar när det behövs av hänsyn till andelsägarnas intresse

-      Att senarelägga en försäljning innebär i praktiken att fonden är tillfälligt stängd. Skälet till undantaget är att skydda de konsumenter som sparar i fonden när fondens innehav inte kan värderas till sitt marknadsvärde, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Om fondbolagen skulle tillåta handel i ett sådant läge finns det risk att vissa andelsägare gynnas på bekostnad av andra och enligt lagen ska alla fondandelsägare behandlas lika.

När ett fondbolag beslutat att senarelägga handeln ska bolaget utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om sitt beslut. Även du som berörd sparare ska underrättas.

-      Senast vi upplevde att konsumenter råkade ut för att deras fonder stängdes för handel var i samband med att Coronapandemin bröt ut på allvar i Sverige i Mars 2020. Då stängde vissa räntefonder eftersom man inte kunde säkerställa värdet på olika företagsobligationer, säger Fredrik Nordquist, biträdande chef På Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Den här gången är det aktiefonder där man inte kan säkerställa värdet på ryska aktier. Förutom att ryska börsen håller stängt för närvarande så har även ryska centralbanken förbjudit mäklare att sälja ryska aktier för utländska investerares räkning. Dessa omständigheter försvårar säkerligen för dig som konsument och fondsparare i denna situation”.

FAKTA:
Det är lagen om värdepappersfonder som reglerar fondhandel. I lagens förarbeten står det att ”Senareläggning bör endast kunna ske i situationer av oförutsedd karaktär där inte andra för andelsägarna mer rimliga åtgärder står till buds”.

Mer information om när en fond kan stänga för handel finns på vår webbplats 

På Fondkollen, som drivs av Fondbolagens förening, finns det ett nyligen publicerat blogginlägg som belyser frågan.