2022-01-31 Nyhet

Drabbad av stormen Malik – så gäller dina försäkringar

Stormen Malik har bedarrat men har orsakat skador på fastigheter och bilar med mera. Du kan få ersättning från flera försäkringar om du har drabbats av skador efter stormen.

Vid stormskador kan flera olika försäkringar gälla, till exempel din villaförsäkring, hemförsäkring och bilförsäkring.

 - Det är viktigt att du anmäler skadorna till ditt försäkringsbolag så snart som möjligt men när det är många som drabbas blir det lätt telefonköer till försäkringsbolagen. Gör gärna en anmälan på försäkringsbolagets webbplats och avvakta tills du blir kontaktad, tipsar Peter Stark, jurist och boendeexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Att göra innan du anmäler din skada:

  • Skriv upp vad som skadats och hur skadorna ser ut.
  • Dokumentera skadorna med bilder.
  • Om du kan, täck över skadan mot regn och vind.

Huset och dina lösa saker

Om din villa skadas när det blåser stormvindar kan du få ersättning från din villaförsäkring. Vanligtvis betraktas en vindstyrka på minst 21 m/sek som storm. Om till exempel takpannor, takplåtar eller vindskivor lossnar i stormen så ersätts det. Om däremot ett träd eller en flaggstång, även från grannar, faller ner och skadar din villa så kan du även få ersättning vid lägre vindstyrkor.

Äger du ett fritidshus eller en båt bör du så snart som möjligt inspektera och säkra huset eller båten.

Om lösa saker som till exempel en studsmatta eller trädgårdsmöbler blåser i väg och skadas kan du få ersättning från din hemförsäkring. Om något från din tomt råkar skada grannens hus kan du anmäla händelsen till din ansvarsförsäkring, innan du ersätter din granne.

Tomtmark

Både vid stormskador och översvämningsskador ersätts normalt byggnader som är försäkrade men oftast inte själva tomtmarken. Skador på växthus, flaggstång, träd, buskar eller staket brukar alltså inte omfattas.

Stormskador på ett försäkrat garage brukar ersättas. Vad som gäller för en fristående carport kan variera mellan olika försäkringsbolag.

Förstörd mat vid strömavbrott

Om det du har i kylen och frysen blir förstört på grund av strömavbrott kan du få ersättning från din hemförsäkring.

 - Ta kontakt med ditt försäkringsbolag innan du slänger något. Det kan annars bli svårt att uppskatta värdet på den förstörda maten, säger Peter Stark.

Skador på bilen

Skadas din bil i en storm behöver du en helförsäkring för att få ersättning från din bilförsäkring.

 - Om till exempel ett nedfallet träd eller takpannor från grannfastigheten skadat din bil kan grannen bli ersättningsskyldig för skadorna. Det krävs då att du kan visa att grannen varit vårdslös. Det är ofta svårt att visa det, om det blåst storm. Saknar du vagnskadeförsäkring riskerar du att få betala hela reparationskostnaden själv, säger Helen Bernerfalk, jurist och motorexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Läs mer om hemförsäkringarvillaförsäkringar och bilförsäkringar.