2022-03-07 Nyhet

Välj rätt försäkring för din moped eller mopedbil

Så här års får vi många frågor om försäkringar för mopeder. Mopeder och mopedbilar kostar en hel del i inköp. Det är därför viktigt att välja rätt försäkring för att vara skyddad vid en skada. Med hjälp av vår jämförelse av mopedförsäkringar får du koll på olika alternativ.

- Det är vanligt att mopeder är så kallade EU-mopeder av klass I. Då måste du skaffa en trafikförsäkring så fort du registreras som ägare. Det gäller även för mopedbilar, säger Helen Bernerfalk, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

För oregistrerade mopeder (klass II) krävs trafikförsäkring enbart när du använder mopeden. Det gäller också för vissa elcyklar.

Hur ska man tänka när man väljer mopedförsäkring?

- Du kan välja mellan att teckna trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring. Om du inte har råd att själv köpa en ny moped, om den gamla skadas och måste skrotas, bör du i första hand kolla upp vad en helförsäkring kostar.

Om du tycker att premien blir för hög bör du åtminstone välja halvförsäkring eftersom den innehåller flera viktiga skydd som stöld, brand och rättsskydd. Rättsskyddet kan betala ombudskostnader om du till exempel skulle tvista med försäkringsbolaget om personskador efter en trafikolycka.

Om du väljer att enbart teckna trafikförsäkring får du ingen ersättning för skador på din egen moped. Trafikförsäkringen ersätter bara förarens skador och skador som mopeden orsakar andra

Se upp!

Vi kontaktas av föräldrar med barn vars mopeder bara är trafik- eller halvförsäkrade. Barnet har tillfälligt lånat ut sin moped till en kompis och kompisen har råkat skada mopeden.

 - Tyvärr så täcker inte försäkringen skador på den egna mopeden. För att få ersättning för karosskador på mopeden krävs en helförsäkring.

Vem ska försäkra mopeden?

En vanlig fråga till oss är om mopeden ska försäkras av vårdnadshavaren eller av barnet som är under 18 år och har fått mopeden i present eller köpt den för sparade pengar.

Försäkringsvillkoren säger att mopeden ska försäkras av den som är ägare av mopeden och som använder den mest.

Om ägaren är under 18 år och har mopedkörkort (AM) ska ungdomen registreras som ägare i vägtrafikregistret och ansvarar för att teckna försäkring.

Årsförsäkring

Mopedförsäkringar är ofta årsförsäkringar. Det innebär att du betalar för trafikförsäkringen under hela året även om du ställer av din moped. Helårspremien brukar då vara beräknad efter att mopeder och mopedbilar ofta ställs av under delar av året.

Information om vilka bolag som har årsförsäkring och vilka som betalar tillbaka trafikförsäkringspremien vid avställning finns i vår mopedjämförelse.

Här kan du läsa mer om mopedförsäkringar

Jämför olika mopedförsäkringar