2022-02-04 Nyhet Pressmeddelande

Så jämför du olycksfallsförsäkringar

Vilka skador ersätts av en olycksfallsförsäkring? Hur långt upp i ålder går det att teckna en försäkring och hur påverkas ersättningen av din ålder? Det visar en ny jämförelse av olycksfallsförsäkringar som Konsumenternas Försäkringsbyrå har tagit fram.

En olycksfallsförsäkring kan ge ersättning om du råkar ut för ett olycksfall. Om skadan blir bestående har du möjlighet till invaliditetsersättning. I många fall sänks dock ersättningarna när du blir äldre och försäkringen kan sluta gälla när du är cirka 65 år.

- Vårt främsta syfte med den nya jämförelsen är att lyfta fram viktigt innehåll i försäkringarna och visa hur olika skador ersätts, säger Jenny Sparring, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Men det framgår också att din ålder har betydelse på flera sätt, till exempel att ersättningen kan sänkas vid en viss ålder.

I några försäkringar går det att teckna en tilläggsförsäkring för allvarliga sjukdomar och andra diagnoser. En sådan möjlighet är viktig för dem som är äldre än 65 år eller som inte kan teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Vad är ett olycksfall?

Försäkringsbolagen definierar ett olycksfall som en kroppsskada efter en plötslig, oförutsedd och yttre händelse. I motsats till om du får en förslitningsskada där till exempel en muskel brister. Det senare kan du inte få ersättning för från olycksfallsförsäkringen.

Hur länge ingår du i en gruppförsäkring?

- Tänk på att en gruppolycksfallsförsäkring som du har ingått i kan upphöra. Har du haft olycksfallsförsäkringen via ditt jobb eller facket, brukar den sluta gälla när du slutar din anställning, till exempel när du går i pension, avslutar Håkan Carlsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.       

Jämför olycksfallsförsäkringar som du kan teckna själv.

Lyssna på Försäkringspodden. Nytt avsnitt om olycksfallsförsäkringar den 4 februari.