2022-02-23 Nyhet

Räkna ut vad lånet egentligen kostar i våra förbättrade kalkyler

I våra populära kalkyler kan du till exempel räkna ut hur mycket ett blancolån kostar och vad det kostar att lösa ett bundet bolån - vad du ska betala i så kallad ränteskillnadsersättning. Vi har nyligen förbättrat kalkylerna på flera sätt.

När du ska låna pengar kan det vara lätt att fokusera bara på en månadskostnad som ser låg ut. Men i nya Lånekalkylen har vi förtydligat vad den totala kostnaden för lånet blir, alltså hur mycket du totalt ska betala tillbaka.

För dig som vill räkna på vad det kostar att lösa ett bundet bolån har vi i vår kalkyl för ränteskillnadsersättning förbättrat diagrammet som visar vilken jämförelseränta som används i beräkningen.

Lånekalkylen

I Lånekalkylen kan du enkelt räkna ut hur mycket ett lån kostar. Du kan också se en betalningsplan för hela lånetiden, och du får reda på den effektiva räntan och kostnaden per månad. Kalkylen är inte avsedd för bolån utan för så kallade blancolån eller privatlån.

Vi har förbättrat kalkylen och redovisar nu den totala kostnaden för lånet tydligare, så att både lånebeloppet, räntor och avgifter visas tydligt i ett cirkeldiagram.

- Om en långivare till exempel marknadsför att du ska samla dina lån för att få ner månadskostnaden, så kan du som konsument få uppfattningen att kostnaden blir lägre. Men i själva verket kan totalkostnaden för lånet bli betydligt högre på grund av att återbetalningstiden förlängts, vilket innebär fler räntebetalningar och avgifter att betala, säger Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Med hjälp av lånekalkylen kan du nu få en klar bild av alla kostnader för lånet under hela lånets löptid 

- Lånebelopp, ränta och avgifter visas i olika färger. Om du laborerar med räntor, avgifter och återbetalningstider ser du i det nya diagrammet vad som gör lånet dyrare eller billigare, fortsätter Eva Lindström.

Ränteskillnadsersättning 

I kalkylen för ränteskillnadsersättning kan du räkna ut hur mycket du behöver betala i ersättning till banken om du löser ditt bolån medan räntan fortfarande är bunden.

- Vi har nu förbättrat grafiken i resultatet så att det tydligare framgår hur jämförelseräntan som används i beräkningen tas fram. Jämförelseräntan består av det allmänna ränteläget för bostadsobligationer med ett påslag på en procentenhet. Nu visar diagrammet både en linje för det allmänna ränteläget och en linje för jämförelseräntan, berättar Eva Lindström.

Kan det verkligen bli noll kronor?

Kalkylen visar hur mycket ränteskillnadsersättningen kan uppgå till. Under de senaste månaderna har vi fått frågor om hur det i vissa fall kan bli 0 kr i resultat.

- Ett nollresultat beror på hur ränteläget ser ut. Om jämförelseräntan är i nivå med din ränta, eller till och med över, så blir det 0 kr i ränteskillnadsersättning, förklarar Fredrik Pettersson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Här hittar du Lånekalkylen och kalkylen för att beräkna ränteskillnadsersättning.