2022-12-14 Blogg

Behöver du en särskild värmepumpsförsäkring?

Vi får ofta frågor från konsumenter om värmepumpsförsäkringar. Är det något man borde ha eller är det en onödig extraförsäkring? Det korta svaret är att det kan vara åt det onödiga hållet, men det är inte säkert.

Vi ska försöka ge tips på hur du kan tänka när du fått ett erbjudande om att teckna en värmepumpsförsäkring.

Skydd för värmepumpar ingår i alla villahemförsäkringar, men värmepumpar kan också ofta försäkras med särskilda tilläggsförsäkringar. Sådana tilläggsförsäkringar säljs separat, av andra försäkringsbolag än villahemförsäkringsbolagen. En tilläggsförsäkring för värmepumpen kan till exempel göra att du vid en skada slipper självrisken och åldersavdraget som annars görs i din villahemförsäkring. Och i vissa situationer kan en särskild tilläggsförsäkring ge ersättning även när villahemförsäkringen slutat gälla på grund av att värmepumpen uppnått en maxålder.

Är den extra försäkringen onödig?

Om värmepumpsförsäkringen är onödig eller inte beror alltså på. Den första fråga du bör ställa dig är hur mycket villahemförsäkringen ger och hur stort värde värmepumpen i fråga har. Alltså: Hur mycket mer skulle en särskild tilläggsförsäkring ge och till vilket pris? Behovet borde inte vara särskilt stort om du redan har ett bra skydd i villahemförsäkringen. Mycket handlar om vilken nivå du vill försäkra dig på och hur dyr anläggning du har.

Försäkringar ska man generellt ha för att klara oväntade och stora, ekonomiska smällar. Att din värmepump har en begränsad livslängd är något du snarare kan förvänta dig. Men den kan så klart ge upp i förtid.

Skulle värmepumpen gå sönder inom 3 år har du möjlighet att, förutom att begära ersättning från villahemförsäkringen, använda konsumentköplagens regler och få en ny produkt. Och villahemförsäkringen brukar ändå, visserligen med nedsättning av ersättningen år för år, gälla tills värmepumpen är 9 år gammal.

Ta reda på följande:

 1. Vilket skydd har du i din villahemförsäkring?
  Ofta finns det möjlighet att få ersättning men värmepumpens värde kan också vara avskrivet på grund av ålder. Standard för luft-luft är 2 fria år och sedan avskrivning med cirka 15 procent per år. Så efter ungefär 9 år upphör ersättningsmöjligheten. Bergvärmepumpar avskrivs långsammare, kanske 2 fria år och sedan 10 procents nedsättning per år. Där upphör ersättningsmöjligheten först efter 10-12 år.

 2. Hur gammal och hur mycket värd är din värmepump?
  Har du en luftvärmepump med en inköpskostnad på 25 000 kr är det kanske inte värt att försäkra den utöver villahemförsäkringen. Värdet är troligen lågt efter 8 år. Är det däremot en bergvärmepump för 100 000 kr är värdet större. Frågan: Vad är värmepumpen värd år 9?

 3. Vad skulle en särskild värmepumpsförsäkring ge?
  Dels kan den komplettera villahemförsäkringen, men också gälla en längre tid. Men vad kostar den och vad ersätter den? Generellt kan det vara dyrt att betala för att till största delen skydda sig mot en självrisk.

 4. Är ett buffertsparande en bättre lösning?
  En dedikerad buffert kan vara ett alternativ till extra försäkring, särskilt när villaförsäkringen fortfarande ger ett slags grundskydd. I stället för att betala premierna för en särskild tilläggsförsäkring kan ett alternativ vara att lägga "pengar på hög" för reparation eller framtida byte av värmepumpen. Det är förstås individuellt hur man ser på sparande kontra försäkring men här kan du läsa mer om ett sätt att tänka.

Är försäkringsbolagen som säljer värmepumpsförsäkringar seriösa?

Vi får en del klagomål på försäkringsbolagen som har hand om värmepumpsförsäkringar. Klagomålen handlar bland annat om missnöje med att en skada måste anmälas inom en viss tid, bevisfrågor, skadeorsaker, avdrag på ersättningen och oklarhet i hur länge försäkringen gäller. Men vi har absolut inte bilden av att försäkringarna är en oseriösa, snarare att det i varierande utsträckning finns problem i handläggningen. Vilket det också kan finnas hos ett hem- och villaförsäkringsbolag.

Men problem i handläggningen är ändå något att se upp för och värt att tänka på, det förekommer att man måste gå till ARN för att få ut de pengar man visade sig ha rätt till, även om det är relativt ovanligt. Se till exempel detta rättsfall om ett företag som säljer värmepumpsförsäkringar. 

 

Om Gustav

Hej och kul att du hittat till bloggen! Jag heter Gustav Jonsson och är jurist och pensionsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Genom bloggandet hoppas jag kunna dela med mig av personliga reflektioner och nyttiga tankar kring allt inom försäkring. Privat lever jag ett ganska stillsamt liv. Stora intressen, förutom försäkring, är ekonomi, musik och sport.