2021-09-22 Nyhet

Dags för vinterförvaring av ditt fordon

Det är dags att tänka på vinterförvaring för husbilar, husvagnar och motorcyklar. Kontrollera vilken försäkring som finns för ditt fordon och för förvaringslokalen. Det kan bli dyrt om det händer något med lokalen så att ditt fordon skadas.

Det är vanligt att tomma lador, växthus eller lagerlokaler används för vinterförvaring. Mot slutet av vintern händer det tyvärr att sådana byggnader skadas efter snötryck.

 - Nästan varje år får vi rapporter om att tak på lador och andra byggnader rasar in efter snötryck. Det är inte ovanligt att många och dyra fordon skadas. Det kan röra sig om miljonbelopp som antingen fastighetsägaren eller fordonsägarna får stå för om man saknar rätt försäkring, konstaterar Helen Bernerfalk, jurist och motorexpert på oberoende Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Är förvaringsbyggnaden rätt försäkrad?

En vanlig fastighetsförsäkring ersätter normalt inte skador på förvarad egendom. Många fastighetsägare som erbjuder vinterförvaring saknar en försäkring som täcker denna typ av skador. När du väljer vinterförvaring bör du därför kontrollera så att den som ska förvara ditt fordon har försäkring för sådan verksamhet.

 -  Det går att kräva ersättning från fastighetsägaren om ditt fordon skadas under vinterförvaringen men det kan vara svårt att få sina pengar om fastighetsägaren saknar försäkring och blir krävd på höga belopp. 

Rätt försäkring för fordonet

Det säkraste sättet att skydda sig är att se över sin egen fordonsförsäkring. En helförsäkring innehåller en vagnskadeförsäkring. Den ersätter skador som orsakats av plötsliga och oförutsedda händelser som kommer utifrån, som till exempel ett rasat hustak. Då behöver du endast begära ersättning för självrisken av fastighetsägaren.

Om ditt fordon är avställt i Vägtrafikregistret behövs inte någon trafikförsäkring. De flesta försäkringsbolag gör då om halv- eller helförsäkringen till en avställningsförsäkring. Det brukar innebära att premien blir billigare.

Med en så kallad årsförsäkring blir det däremot inte någon lägre kostnad för försäkringen. Årsförsäkringar förekommer för säsongsfordon som till exempel husbilar och mopeder. Premien är då anpassad för att fordonet kommer att vara avställt och ur trafik under en del av året.

Tips inför vinterförvaringen

  • Kolla upp vilken försäkring som finns för ditt fordon och för förvaringslokalen.
  • Ställ av fordonet i Vägtrafikregistret.
  • Ta foton för att vara säker på att få rätt ersättning vid en eventuell skada på fordonet.
  • Töm ledningar och tankar på vatten. Frysskador ersätts inte av försäkringen.
  • Öppna kylskåpsdörren i husbilen eller husvagnen för att undvika dålig lukt.

Läs mer om fordonsförsäkringar.

I våra jämförelser av bil, husbil och mopedförsäkringars villkor finns information om bland annat uppsägningstider och möjlighet till återbetalning av premie vid avställning.