2021-11-01 Nyhet

Så ska lån kreditprövas - Precisering i Finansinspektionens nya allmänna råd

I nya allmänna råd om krediter till konsument skriver Finansinspektionen om hur en kreditprövning bör gå till. Tydligare anvisningar krävs för att banker och andra långivare ska uppfylla kraven i konsumentkreditlagen menar de. Råden gäller från den 1 november 2021.

Kartläggningar som Finansinspektionen har gjort har visat att konsumtionskrediter spelar en stor roll för hushållens ekonomi. En del konsumenter får problem att betala tillbaka krediterna redan efter kort tid. Samtidigt har storleken på skulder som går till Kronofogden ökat.

Mot den bakgrunden har Finansinspektionen skrivit om sina allmänna råd. Syftet är att ge banker och andra långivare tydligare anvisningar om hur de ska agera för att leva upp till de krav på god kreditgivningssed som står i konsumentkreditlagen. Dessutom preciserar Finansinspektionen hur en kreditprövning bör gå till.

- Det är positivt att Finansinspektionen utvecklar råden så att de blir tydligare för banker och andra långivare. Vi får ofta samtal från konsumenter och närstående som ifrågasätter hur kreditprövningen är gjord, när det i efterhand står klart att konsumenten egentligen inte hade råd med lånet, säger Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

I vissa fall ska banken avråda från lån

Enligt de nya allmänna råden hör det till god kreditgivningssed att en långivare i vissa fall bör avråda en konsument från att ta lån. Det kan till exempel handla om krediter med lång återbetalningstid och som innebär att den totala kostnaden blir onödigt hög. Det kan vara svårt för en konsument att överblicka de ekonomiska konsekvenserna av en lång återbetalningstid. 

- Kreditprövningsreglerna är nu mer utförliga än tidigare, säger Fredrik Pettersson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. I råden står det nu vilka underlag som banker och andra långivare bör hämta in när de bedömer en kreditansökan. Bland annat bör konsumentens sysselsättning, inkomster, utgifter och skulder ingå. Långivarna bör också fråga om vilket syfte konsumenten har med krediten. Då kan de förklara regler för olika kredittyper.

Tillräckligt att leva på även efter man tagit lånet  

När långivare bedömer om en kredit ska beviljas eller ej, bör de se till att deras krav och metoder säkerställer att konsumenter har en rimlig levnadsstandard även efter att de fått sitt lån.

Läs mer om kreditprövning och kreditupplysning.

Läs mer om Finansinpektionens nya allmänna råd,