2021-10-21 Nyhet

Att slå ihop flera lån till ett samlingslån kan bli dyrt

Många konsumenter som har lån och krediter med höga räntor möts av marknadsföring om samlingslån. Det vill säga erbjudanden om att samla lånen i ett enda större lån. Men det är inte säkert att det blir billigare. Oberoende Konsumenternas Bank- och finansbyrå förklarar varför

Flera banker och kreditinstitut erbjuder så kallade samlingslån. Det är lån som du löser dina tidigare lån och krediter med. Det lätt att tro att det blir billigare att byta till ett samlingslån för att månadskostnaden blir lägre, men här gäller det att se upp!

Jämför inte bara månadskostnaden

Det räcker inte att bara jämföra månadskostnaden för de gamla lånen med månadskostnaden för det nya samlingslånet.

- Det är viktigt att jämföra alla kostnader för det nya lånet med de kostnader du har nu, så att det nya lånet verkligen kostar mindre, säger Fredrik Pettersson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Det kan vara så att samlingslånet har lägre månadskostnad men samtidigt en längre återbetalningstid och därmed blir dyrare totalt sett.

Viktigt att kontrollera

Fredrik Pettersson förklarar vad du behöver kontrollera om du får ett erbjudande om ett samlingslån:

 • Hur lång är återbetalningstiden?
  En längre återbetalningstid gör lånet billigare per månad, men lånet blir totalt sett dyrare.
 • Vad har lånet för ränta?
  En lägre ränta är bra men bara om återbetalningstiden inte är längre än förut.
 • Vilka avgifter ska du betala?
  Har du till exempel aviavgifter varje månad kan det bli en stor kostnad om lånet har lång återbetalningstid.
 • Vad kostar lånet totalt, i kronor?
 • Vad har samlingslånet för effektiv ränta?
  Den effektiva räntan inkluderar både ränta och avgifter så att du lätt ska kunna jämföra vad olika lån egentligen kostar.

Se upp för långa återbetalningstider

En lång återbetalningstid gör alltså lånet dyrare, eftersom du måste betala räntor och avgifter under en längre tid. I våra exempel kan du se hur mycket mer du får betala ju längre återbetalningstid du har. Du kan också själv räkna på olika alternativ i vår Lånekalkyl.

Exempel:

Du lånar 100 000 kr, räntan är 12 % och du betalar varje månad en aviavgift på 29 kr. Lånet är ett annuitetslån, det vill säga att om räntan inte ändrar sig blir den totala månadskostnaden densamma vid varje betalningstillfälle.

 • Återbetalningstid 5 år – du betalar 2 253 kr per månad.
  Totalt betalar du tillbaka 135 207 kr.
 • Återbetalningstid 10 år – du betalar 1 464 kr per månad.
  Totalt betalar du tillbaka 175 645 kr.
 • Återbetalningstid 15 år – du betalar 1 229 kr per månad.
  Totalt betalar du tillbaka 221 250 kr.

Du kan räkna på lånekostnader i Lånekalkylen. Och i Lånelabbet kan du jämföra flera lån med varandra.