2021-11-11 Nyhet

Så nöjda är kunderna med sitt försäkringsbolag

Försäkringstagare önskar en proaktiv, transparant och hållbar försäkringsbransch. Det visar en ny undersökning från Svenskt kvalitetsindex (SKI). Våra försäkringsjämförelser är nu uppdaterade med SKI:s senaste resultat. 

Svenskt kvalitetsindex (SKI) mäter varje år kundnöjdheten i försäkringsbranschen och i andra branscher. Rapporten visar att kundnöjdheten i försäkringsbranschen ligger på en god nivå, efter flera års uppgång.

Enligt SKI har försäkringsbranschen över lag klarat av att möta kundernas behov, krav och förväntningar. När det gäller kommunikation kring hållbar utveckling finns det däremot, enligt SKI, utrymme för förbättringar.

- Det är glädjande att konsumenter värderar hållbarhetsfrågor högt och blir alltmer aktiva på området. Det ställer höga krav på försäkringsbolagen men även på oss att kommunicera tydligt runt hållbarhetsfrågor, säger Andrea Ekeblad Szanto, hållbarhetsansvarig på Konsumenternas Försäkringsbyrå.   

Konsumenternas Försäkringsbyrå gör oberoende jämförelser av olika försäkringar. Vi lyfter fram viktigt innehåll och begränsningar som är bra att känna till när man ska välja försäkring. I höstas presenterade vi en jämförelse av hur försäkringsbolagen arbetar konkret med hållbarhet inom bilförsäkringar. 

Kundnöjdhet i våra jämförelser

Våra Jämförelser av hem-, villa-, bil-, moped- och hundförsäkringar är nu uppdaterade med resultatet från SKI:s senaste mätning av kundnöjdheten i försäkringsbranschen.

- Vi ser ingen tydlig koppling mellan högt värde i kundnöjdhet och höga resultat i våra jämförelser av innehållet. Eftersom det är olika saker som mäts kan det vara bra att titta både på innehåll och kundnöjdhet när man väljer försäkring, säger Gustav Jonsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Läs mer om SKI och kundnöjdheten i försäkringsbranschen

Här finns våra jämförelser av försäkringar, banktjänster och pension

Här finns vår jämförelse om hållbarhet i bilförsäkringar