2021-11-26 Nyhet

Mörkare och kallare innebär större risk för halkolyckor

Vad kan du få för ersättning om du halkar och skadar dig? Eller kör omkull med en elsparkcykel? Konsumenternas Försäkringsbyrå reder ut vilka försäkringar som kan bli aktuella. 

Om du halkar medan du är ute och går, cyklar eller åker elsparkcykel, och skadar dig så att du måste uppsöka vård, kan du ha rätt till ersättning från din olycksfallsförsäkring. Du kan till exempel få ett engångsbelopp för vissa allvarliga skador och ersättning för medicinsk invaliditet och ärr. För att få ersättning för ärr måste det ha behandlats av läkare.

Ersättningar från flera försäkringar

- Om du har flera försäkringar ska du anmäla din skada till samtliga försäkringsbolag, säger Jenny Sparring, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Du kanske både har en privat olycksfallsförsäkring och omfattas av någon gruppförsäkring via din skola, arbete eller ett medlemskap i en fack- eller idrottsförening?

Fråga din arbetsgivare eller skola

Hör efter med din arbetsgivare om vilka försäkringar du omfattas av. Om du skadas till och från arbetet kan du ha rätt till ersättning från en arbetsskadeförsäkring via jobbet.  Går du i skolan får du fråga skolan vilket försäkringsbolag de har. Det är oftast du själv som måste anmäla skadan, skolan gör det inte automatiskt.

Kontakta ditt försäkringsbolag

- Kontakta alltid ditt eget försäkringsbolag så snart du varit med om en skada där du tvingats uppsöka vård, uppmanar Jenny Sparring. Det är viktigt att ha skadan dokumenterad.

Kostnader ersätts bara från en försäkring

Du kan alltså få ersättning från flera försäkringar för samma skada. Däremot kan kostnader bara betalas ut från en av försäkringarna. Kostnader du kan få betalade kan vara för vård, medicin och nödvändiga resor till vården och behandlingen.

Skadestånd?

I vissa fall kan du kräva skadestånd från fastighetsägare eller kommunen. Fastighetsägare och kommuner har skyldighet att underhålla den mark de ansvarar för. Samma sak gäller vid fastighetsentréer. Men det krävs att den som har ansvar för att till exempel sanda gångvägen där du halkade har varit vårdslös. Det är du som måste bevisa vårdslösheten. Tänk därför på att dokumentera olycksplatsen med fotografier som visar om det till exempel är dåligt sandat. Ta också gärna namn och telefonnummer till eventuella vittnen.

Läs mer om att begära ersättning för personskador vid en halkolycka.