2021-03-05 Nyhet

Sex av tio känner till insättningsgarantin

En undersökning från Riksgälden visar att ungefär 60 procent av Sveriges befolkning känner till insättningsgarantin och dess syfte: att om en bank eller ett institut går i konkurs så ersätter staten konsumenter för pengar de har insatta på ett konto. 

Av undersökningen från Riksgälden framgår att åtta av tio som känner till insättningsgarantin också har högt förtroende för den.

- Det är bra att många känner till insättningsgarantin, men samtidigt innebär det att över 40 procent inte gör det, vilket är allvarligt. Byrån har genom åren fått många frågor från konsumenter som inte har förstått hur och när den gäller. Därför har vi tagit fram information om det på vår webbplats, säger Kicki Westerståhl chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

- Insättningsgarantin är ett viktigt konsumentskydd. Den innebär en person har möjlighet att få ersättning av staten med upp till 1 050 000 kronor per institut om institutet går i konkurs, säger Fredrik Pettersson jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå har information om insättningsgaranti som du kan läsa här. Riksgäldens information om insättningsgaranti och investerarskydd kan du läsa här. 

Vill du läsa undersökningen?

Fakta:

Riksgälden är statens centrala finansförvaltning och har även uppdrag som bidrar till att värna finansiell stabilitet. I Riksgäldens uppdrag ingår att:

  • vara statens internbank
  • ta upp lån och förvalta statsskulden
  • ge statliga garantier och krediter
  • säkra finansieringen av kärnavfall
  • skydda konsumenters pengar och värdepapper genom insättningsgarantin och investerarskyddet
  • som resolutionsmyndighet ansvara för statens hantering av banker i kris.