2021-03-17 Nyhet

Förhandla om räntan på ditt bolån

Funderar du på att byta bank för att få bättre villkor för ditt bolån? Passa då på att först jämföra olika bankers räntor i vår jämförelse. Där ser du dels de räntor som alla banker annonserar, dels bankernas genomsnittsräntor, som är baserade på vad kunder förhandlat sig till.

Annonserade räntor, som också kallas listräntor, är de räntor som banken visar i sin reklam. Utifrån dem kan man ofta förhandla med banken för att få rabatt.

Genomsnittsräntor

Bankerna måste redovisa vilka räntor som de faktiskt avtalar om med sina kunder. Det gör de genom att redovisa ett genomsnittsvärde av de räntor som de beviljat en viss månad och för varje räntebindningsperiod, 3 månader, 1 år, 3 år och så vidare.

Varje månad publicerar vi alla bankernas genomsnittsräntor för den senaste månaden. Du kan också se alla genomsnittsräntor för de senaste tolv månaderna i jämförelsen.

- Genomsnittsräntan är ju ett genomsnitt av de räntor som bankens kunder fått för olika bindningstider en viss månad. En del kunder fick alltså högre ränta och en del fick lägre ränta än snitträntan. Ett tips är att använda de senaste snitträntorna som en utgångspunkt för din egen ränteförhandling, säger Eva Lindström, jurist hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Hur mycket rabatt kan du få?

Vad banken erbjuder för ränta på ditt lån beror på flera faktorer. Det handlar om hur stort lån du har, hur stort lånet är i förhållande till värdet på din bostad, hur din ekonomi och kreditvärdighet ser ut och hur "bra" kund du är i banken. Vilken slags bostad det är, och hur bostadsmarknaden ser ut där du bor, kan också påverka.

- Du kan begära att banken redovisar hur de har värderat de här olika faktorerna när de kommit fram till den ränta som du blir erbjuden. Kanske finns det något du kan göra – nu eller på sikt – för att få en större rabatt, tipsar Eva Lindström. 

FAKTA:

På konsumenternas.se kan du jämföra räntorna hos alla banker och institut som erbjuder bolån. Vi uppdaterar uppgifterna kontinuerligt och du kan också se historiska genomsnittsräntor  - ett år tillbaka i tiden.

Gå till Jämför boräntor