2021-03-19 Nyhet

Avgiften får inte bli ett hinder för anmälan till ARN

Nyligen föreslogs att konsumenter ska betala en avgift på 150 kr för att skicka in en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Något som i dag är gratis. Konsumenternas Försäkringsbyrå bevakar utvecklingen, så att inte avgiften blir ett hinder för konsumenters möjlighet till en lättillgänglig och effektiv tvistlösning utanför domstol.

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag. De fattar beslut som är en rekommendation om hur ärendet ska lösas. Innan konsumenten anmäler ärendet måste företaget ha sagt nej till konsumentens krav. 

Att som konsument kunna få sitt ärende prövat i Allmänna reklamationsnämnden är en möjlighet att slå vakt om. I ARN:s ärenden under 2020 fick konsumenterna rätt i 43 procent av fallen. I försäkringsärenden fick i stället 8 procent av konsumenterna rätt, vilket visar på att försäkringsföretagen ofta gett ett korrekt beslut från början.

- Vi är glada för att statistiken visar att försäkringsföretagen ”sköter sig”, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Men det är oerhört viktigt att konsumenter fortsätter att anmäla sina relevanta ärenden till ARN. Det är en trygghet för enskilda konsumenter att få veta om företaget handlat rätt eller ej.

Statistik från ARN visar att 77 procent av alla företag i en anmäld tvist följer nämndens beslut. Och för försäkringsföretag är siffran ännu högre, nästan samtliga försäkringsföretag följer ARNs rekommendationer.

- Det är positivt, men vi kommer att värna om att om avgiften inte påverkar konsumenter att sluta vända sig till ARN och vi kommer även att bevaka om avgiften höjs. Vi är måna om att den är låg, avslutar Anna-Karin Baltzari Danfors.

FAKTA

Det finns EU-direktiv som slår fast rätten till alternativ tvistlösning i vissa fall, det vill säga att konsumenter kan få sin sak prövad utanför domstol inom vissa områden. De som får utöva alternativ tvistlösning ska uppfylla vissa kvalitetskrav på bland annat oberoende, öppenhet och snabbhet.

Försäkringsärenden kan prövas i olika prövningsnämnder, som på begäran av en konsument kan ge rådgivande yttranden i vissa tvister. Det är bland annat Personförsäkringsnämnden och Nämnden för rättsskyddsfrågor. Båda nämnderna är godkända av Kammarkollegiet och registrerade som nämnder för alternativ tvistlösning vid konsumenttvister. Personföräkringsnämndens stadgar ändrades nyligen till att omfatta tjänstepensionsföretag. 

Läs mer om Svensk Försäkrings nämnder.

Läs mer om att klaga i ett försäkringsärende.