2021-05-24 Nyhet

Vad kostar egentligen ditt Investeringssparkonto – ISK?

Ett investeringssparkonto är i sig avgiftsfritt men du betalar olika avgifter för de sparformer du väljer att ha på kontot. I Konsumenternas Bank- och finansbyrås senaste jämförelse över ISK kan du bland annat se vilka sparformer och fonder som bolagen erbjuder och vilka avgifter de tar ut.

På ett investeringssparkonto (ISK) kan du ha olika sorters värdepapper. Du kan exempelvis kombinera aktier, fonder, obligationer eller andra finansiella instrument. Det är möjligt att ha kontanter på kontot men det är inte att rekommendera eftersom du inte får någon ränta alls på pengarna. Du betalar en årlig avkastningsskatt (schablonskatt) på värdet på kontot. Du behöver därför inte deklarera vare sig vinster och förluster när du säljer värdepapper från kontot.

- Ett investeringssparkonto (ISK) är ett slags skal och i det kan du samla olika sparformer. Vår jämförelse visar vad det kostar att ha de olika sparformerna på kontot. Du kan också se vilka fonder bolagen har och om de erbjuder aktiv förvaltning som tilläggstjänst till kontot eller ej, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Jämförelsen är nyligen uppdaterad med de senaste avgifterna från bolagen. Jämför ISK här.

Korta fakta:

Alla våra jämförelser är framtagna för att ge dig bra underlag för beslut när du ska välja en banktjänst eller en pensionsprodukt. Jämförelsen av ISK bidrar till ökad transparens på den finansiella marknaden.