2021-05-11 Nyhet

Skilsmässa eller separation – vi svarar på dina frågor om bank och försäkring

I en skilsmässa eller separation uppstår ofta frågor om hur man ska göra med till exempel lån, försäkringar och pension. Och barnen, är de försäkrade hos båda föräldrarna vid växelvis boende? Vi ger svar på vanliga konsumentfrågor.

Vi får många frågor från konsumenter som ska separera eller skiljas. Därför har vi tagit fram ny information om olika bank- och försäkringsfrågor som kan bli aktuella i samband med skilsmässa och separation.

- En skilsmässa eller separation kan vara en svår process att gå igenom och medför ofta en stor förändring i både bostadssituation och ekonomi. Då kan man behöva konkreta svar på olika praktiska och juridiska frågeställningar, till exempel om vem som ska ta över bostaden och vad som händer med gemensamma bolån, säger Olivia Kanehorn, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Det är viktigt att ni skriver ett bodelningsavtal, oavsett om ni är gifta eller sambo. Banken vill oftast ha ett för att ge er nya bolån efter separationen, tillägger Olivia Kanehorn.

Försäkringsskydd efter skilsmässa eller separation

Man får inte heller glömma att se över sitt försäkringsskydd efter en skilsmässa. Har du varit medförsäkrad i din partners försäkring så kanske skyddet försvinner efter separationen? Och du kan aktivt behöva välja bort din tidigare partner som förmånstagare i till exempel en livförsäkring.

- Försäkringsskyddet måste ni komma ihåg. Vissa försäkringsbolag kräver till exempel att alla som ska omfattas av samma hemförsäkring står namngivna i försäkringsbrevet. Kontrollera därför om ni behöver namnge era barn i den ena eller bådas hemförsäkring, så att ni säkert vet att era barn är försäkrade oavsett hos vem av er de bor, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Det är också viktigt att det står rätt försäkringstagare på huset, lägenheten, bilen eller sommarstugan.

- Om en av er tar över den tidigare gemensamma bostaden, måste ni se till att den personen också står som försäkringstagare, säger Peter Stark. Likaså får ni inte glömma att ändra försäkringstagare på till exempel sommarstugan eller bilen, eller någon annan gemensam egendom som ni delar upp mellan er, avslutar Peter Stark.

Korta fakta:

Ungefär 50 000 par om året gifter sig i Sverige. Antalet skilsmässor har varierat men år 2020 registrerades
25 619 skilsmässor. Den nya informationen på konsumenternas.se ingår i en satsning på konkret vägledning i olika livssituationer. Där besvaras bland annat:

  • Har ni gemensamma lån på bostaden och en av er vill bo kvar och ta över lånet?
  • Har ni frågor om kreditprövning vid en separation eller skilsmässa?
  • Undrar ni om ni kommer att behöva amortera på lånet om en av er står själv på lånet?
  • Har ni andra gemensamma lån och har ni gemensamma konton?
  • Har ni delade autogiron som behöver sägas upp?
  • Har ni försäkringar (kanske livförsäkringar eller tjänstepension) där ni har varandra som förmånstagare?
  • Har ni sparande i barnens namn?
  • Behöver barnen vara namngivna i bådas hemförsäkring?

Läs mer om bank- och försäkringsfrågor vid separation och skilsmässa på konsumenternas.se