2021-06-23 Nyhet

Sålt en bostad? Var noga med hur du hanterar köpeskillingen

Den statliga insättningsgarantin gäller normalt för ett maxbelopp på
1 050 000 kronor. Men om du till exempel fått pengar efter att ha sålt en bostad kan insättningsgarantin skydda ett belopp på upp till 5 miljoner kronor. Skyddet kan dock försvinna om du flyttar ett större belopp från ett konto till ett annat, även om det är inom samma bank.

Den statliga insättningsgarantin gäller normalt för ett maxbelopp på 1 050 000 kronor. Men om du till exempel fått pengar efter att ha sålt en bostad kan insättningsgarantin skydda belopp på upp till 5 miljoner kronor. Skyddet kan dock försvinna om du flyttar ett större belopp från ett konto till ett annat, även om det är inom samma bank.

Insättningsgarantin kan i vissa fall omfatta ett högre maxbelopp. Det kallas för tilläggsbelopp och gäller för upp till 5 miljoner kronor. Kravet för att det högre maxbeloppet ska skyddas är att du till exempel fått pengarna genom att du sålt en privatbostad, fått skadestånd, utbetalning från en försäkring, en skadeersättning, ett avgångsvederlag eller pengar från en bodelning, pension, sjukdom, invaliditet eller dödsfall.

- Du behöver också kunna visa att insättningen på kontot är kopplad till någon eller några av de här så kallade ”särskilda livshändelserna” och har gjorts inom de senaste 12 månaderna, säger Olivia Kanehorn, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Flytt mellan konton kan innebära risk

Observera att om du fått in pengar på ditt konto och därefter flyttar dem till ett annat konto (oavsett om det är inom samma bank eller till ett konto i en annan bank) är det inte säkert att skyddet för tilläggsbeloppet gäller.

Dela upp pengarna mellan olika banker

Om du tänker flytta dina pengar från kontot där de först sattes in kan det vara bra att dela upp dem på flera olika banker, så att du har max 1 050 000 kr i varje bank. Insättningsgarantin gäller nämligen per person och institut.

- Om du fördelar pengarna så, kan du vara trygg med att insättningsgarantin gäller i varje bank för sig, avslutar Olivia Kanehorn.

Läs om Insättningsgaranti på konsumenternas.se