2021-07-06 Nyhet

Pandemin är inte slut – var påläst om regler i andra länder och hur din reseförsäkring gäller

Har du fått båda sprutorna och tänker att det äntligen är fritt fram att resa? Allt fler länder öppnar för turister men har inte samma regler och restriktioner. Det är viktigt att du har koll på olika krav och på hur din reseförsäkring gäller.

Flera länder kräver ett intyg som visar att du inte har covid-19 för att du ska få resa in i landet. Länderna kräver olika ”färskhet” på testen – vanligtvis ska de vara tagna mellan 48 och 72 h före inresan. Vaccinationsintygen har dock ingen större påverkan på din reseförsäkrings villkor, utan det är viktigt att du kontrollerar ditt försäkringsskydd innan du reser.

- Om du reser, se till att din ekonomi klarar vissa problem, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå. Skulle du hamna i karantän eller få merkostnader på grund av problem med provsvar eller vaccinationsintyg, så får du själv stå för sådana merkostnader. Reseförsäkringar täcker det normalt inte.

Hur länge sedan är det du var sjuk?

För att reseskyddet i hemförsäkringen ska gälla ska du som regel ha varit symtomfri och inte ha besökt läkare tre månader för resan. Det gäller alla sjukdomar. Har du haft covid-19 eller någon annan sjukdom nyligen så bör du kontakta ditt försäkringsbolag. Du kan få en medicinsk förhandsbedömning, så att du vet hur din försäkring gäller.

Oro för smitta inte skäl nog för avbokning

Det ingår ett avbeställningsskydd i mer omfattande hemförsäkringar. Om du blir akut sjuk, i covid-19 eller någon annan sjukdom, så kan du få ersättning den resa du behöver avboka. Om du däremot vill avboka din resa på grund av oro för ökad smittspridning eller av andra skäl så gäller inte din försäkring.

När UD avråder gäller ibland inte försäkringen alls

Ska du resa till ett land som utrikesdepartementet, UD, fortfarande avråder från resor till så är det inte säkert att ditt reseskydd gäller.

- Reseskyddet i hemförsäkringen gäller hos vissa men inte alla försäkringsbolag när UD avråder från resa. Hos en del bolag gäller inte reseskyddet över huvud taget när UD anser att det är olämpligt att resa medan andra bolag erbjuder ett begränsat skydd, fortsätter Anna-Karin Baltzari Danfors.

Fakta

Reseskyddet i hemförsäkringen gäller normalt i 45 dagar. Det täcker nödvändiga och skäliga vårdkostnader vid akut sjukdom eller olycksfall. Du kan även få hjälp med hemtransport. Läs mer om reseförsäkringar eller jämför vad olika hemförsäkringars resekydd täcker

Här kan du läsa om UD:s reseinformation