2021-07-20 Nyhet

Översvämning – hur gäller försäkringen?

Det har varit kraftiga regn och skyfall i främst södra och mellersta Sverige under våren och sommaren och på flera håll har det orsakat översvämningar i bostäder och källare. Om du är drabbad ska du genast kontakta ditt försäkringsbolag.

Du kan få ersättning för översvämning i villan eller fritidshuset efter skyfall, om det regnar minst 1 mm/minut eller 50 mm/dygn eller om vatten rinner in i huset från stigande sjö eller vattendrag i närheten. Också en storm innebär ofta översvämningsskador om man bor i kustnära områden.

 - Det krävs att vatten rinner in i huset från markytan genom en ventil, dörröppning eller fönster, eller tränger upp genom en avloppsbrunn. Skador som däremot uppstår på grund av dålig dränering ersätts inte. Skador som drabbar tomtmark, träd, växter eller växthus ersätts inte heller, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Har dina lösa saker, som till exempel möbler och kläder, skadats kan du få ersättning från din hemförsäkring. Om skadan är stor och du inte kan bo kvar i din villa medan den åtgärdas så kan din hemförsäkring även ersätta merkostnader för annat boende.

Skillnader i självrisker och åldersavdrag

Självriskerna för översvämningsskador varierar mycket. Vissa bolag tillämpar en fast självrisk på mellan 1 000 och 10 000 kronor. Tilläggsförsäkringar eller så kallade stora försäkringar kan ha en lägre självrisknivå, men inte alltid. I flera försäkringar tas ut en procentuell självrisk, den kan ofta vara 10 procent av hela skadekostnaden och minst 10 000 kronor.

Försäkringsbolagen gör också åldersavdrag om de skadade byggnadsdelarna inte är nya. Det innebär att ersättningen minskar  beroende på hur gammal egendomen är, enligt en tabell i villkoren. Det maximala åldersavdrag som bolagen gör vid en och samma skada brukar variera mellan 10 000 – 15 000 kronor och 75 000 - 105 000 kronor beroende på försäkring. Numera finns det även bolag som inte har ett maxbelopp för hur stora åldersavdragen kan bli.   

 - Det är alltså bättre med en försäkring som bara gör åldersavdrag med 10 000 eller 15 000 kronor men då måste du ha en tilläggsförsäkring eller ett paket som kan heta Stor, Plus, Large eller Super, säger Peter Stark.

Du kan jämföra skillnader i självrisker och åldersavdrag i våra jämförelser av villaförsäkringar och fritidshusförsäkringar.