2021-02-01 Nyhet

Vilka försäkringar behöver en barnfamilj?

Så här års är det många som ser över sina försäkringar. Hur ska man tänka när man väljer försäkring och hur undviker man de värsta fallgroparna? Vi ger råd om vilka försäkringar en barnfamilj behöver.

 - Det är viktigt att vara rätt försäkrad utifrån sin livssituation och att undvika både över- och underförsäkring. Det finns några saker som är bra att tänka på för just barnfamiljer. Sedan bör förstås varje familj göra en individuell bedömning utifrån sina behov och förutsättningar, säger Anna-Karin Baltzari Danfors chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Ett sätt att tänka kring sitt försäkringsbehov är att dela in försäkringarna i olika grupper: Krav enligt lag, nödvändiga och bra att ha. Och vissa försäkringar kan man överväga att välja bort.

En trafikförsäkring är den enda försäkring som man måste ha enligt lag, så för en barnfamilj med bil är detta ett krav. Den ersätter personskador och sakskador som bilägaren orsakar. Många utökar sitt skydd med en halvförsäkring eller en helförsäkring som även skyddar bilen.

Förutom den obligatoriska trafikförsäkringen är hemförsäkring och barnförsäkring viktiga försäkringar för en barnfamilj.

- En hemförsäkring behövs oavsett hur man bor och den gäller normalt för hela familjen. Hemförsäkringen är en paketlösning, som täcker mycket mer än bara hemmet. Den innehåller även ett reseskydd, rättsskydd, överfallsskydd och ansvarsskydd (skadeståndsskydd). Det säger Gustav Jonsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

En barnförsäkring är ett komplement till samhällets skydd och de flesta föräldrar väljer att teckna en barnförsäkring. En bra barnförsäkring ska ge ersättning både för sjukdom och olycksfall.

-  Många föräldrar tycker att det är svårt att välja rätt försäkring till sitt barn. I vår poänglista har vi bedömt innehållet i olika barnförsäkringar. Du kan också göra en mer utförlig jämförelse av innehållet i olika barnförsäkringar i vår jämförelse av barnförsäkringar, Gustav Jonsson.

Andra försäkringar som kan vara bra att ha för en barnfamilj är till exempel sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och djurförsäkring.

Bra att tänka

  •  Flera försäkringsbolag kräver att alla i hushållet ska vara inskrivna i försäkringsbrevet för att hemförsäkringen ska gälla för dem. Det räcker då inte att vara skriven på samma adress.
  • Missa inte att gå upp till helförsäkring när vagnskadegarantin på bilen går ut.
  • Missa inte bostadsrättstillägget, om du bor i bostadsrätt.
  • En separat ID-skyddsförsäkring är sällan nödvändigt. Det ingår oftast i hemförsäkringen.
  • Fyll inte i en hälsodeklaration fel, då gäller inte försäkringen.

Läs mer i våra tips till barnfamiljer

Till våra jämförelser av bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och barnförsäkring.