2021-01-13 Nyhet

Rätt till ersättning från försäkringen om du halkat?

Nu när det är halt ute är det lätt att ramla och slå sig. Om du skadar dig så att du måste uppsöka vård kan du ha rätt till ersättning från en olycksfallsförsäkring. Tänk på att anmäla skadan till alla olycksfallsförsäkringar du omfattas av.

Efter en halkskada kan du få ersättning från både din privata olycksfallsförsäkring (om du har en sådan) och från eventuella gruppolycksfallsförsäkringar. Till exempel kan du omfattas av en gruppolycksfallsförsäkring via din arbetsgivare.

Har du försäkring via jobbet eller skolan?

Om du skadar dig på väg till eller från arbetet kan du ha rätt till ersättning genom din arbetsgivare. Hör efter vilka försäkringar som finns. Du kan också omfattas av en olycksfallsförsäkring via din skola om du studerar. 

Ersättning från flera försäkringar?

Vid en halkolycka kan du till exempel få ersättning för bestående men - så kallad medicinsk invaliditet - engångsbelopp för vissa skador, sjukhusvistelse och för ärr, säger Jenny Sparring, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Du kan få ersättning för samma personskada från flera försäkringar men kostnader som beror på olycksfallet, till exempel för vård och resor, kan du bara få ersatta från en försäkring.

Du kan läsa mer om olycksfallsförsäkringar här. 

Bristande underhåll?

Utöver att få ersättning från olycksfallsförsäkringar kan du i vissa fall även få ersättning från markägaren eller kommunen om de har misskött underhållet av exemåelvis en gångväg.  

Då ska du utöver att anmäla skadan till dina olycksfallsförsäkringar också begära ersättning från markägaren för dina personskador.

- Tänk på att du kan behöva visa att fastighetsägaren eller kommunen har varit vårdslös. Dokumentera gärna skadeplatsen med fotografier. Ta också namn och telefonnummer till eventuella vittnen, uppmanar Jenny Sparring.

Läs mer om att Begära ersättning för personskador.